Diakonia - Människor som förändrar världen
Henna från organisationen CPBC distribuerar humanitär hjälp till människor som drabbats av tyfonen Haiyan.

Hjälpen når fram i Filippinerna

Tack till er givare som nu har skänkt över 840 000 kronor till Filippinerna. Er hjälp gör skillnad! Feraz Legita är på plats och rapporterar här vad Diakonias samarbetsorganisation The Convention of Philippine Baptist Churches, CPBC, gör för att hjälpa dem som har drabbats av tyfonen Haiyan.

2013-11-27

Kan du beskriva situationen där ni arbetar?

- Ödeläggelsen påverkar alla här, men särskilt utsatta är kvinnor och barn. Många hus har förstörts eller skadats, liksom skolor, affärer, kyrkor och andra byggnader. Elledningar och kommunikationssystem har gått sönder vilket försvårar för räddningsarbetet när det gäller att få en överblick av förödelsen och att samla in data. Vägar är svåra att nå på grund av att det blåst ner träd och elstolpar/elledningar. Vissa vägar och områden har även översvämmats.

- Jordbruksmark har förstörts, exempelvis risfält, majs-, banan- och kokosodlingar. Fiskare i kustområdena har fått sina båtar förstörda eller skadade vilket påverkar försörjningsmöjligheten.

Hur arbetar ni just nu?

CPBC och Asia Pacific Baptist Aid, APBAid var första organisation på plats i Visayasregionen, och i städerna Capiz, Iloilo och Roxas City:

- Vi kom dit bara dagar efter tyfonens framfart. Arbetet inleddes med att skapa oss en överblick över situationen och vilka behov som fanns genom att prata med människorna. Vi träffade också kyrkliga ledare och tjänstemän i baptistföreningar. Första steget var att snabbt dela ut brödlimpor och vattenflaskor till drabbade familjer. Vi är tacksamma för att Diakonia förmedlade resurser så snabbt.

- Lokala församlingar och organisationer i Panay och Negros - öar som inte drabbats av tyfonen - bidrog med pengar och hjälp. Volontärer hjälpte till att packa livsmedelspaket.

Samordning med andra: CPBC samordnar sig i vanliga fall med lokala myndigheter men i och med att kommunikationsmöjligheter till viss del har slagits ut har den möjligheten försvårats. Men i arbetet med att få fram fordon för att transportera förnödenheter har samverkan med myndigheterna ändå fungerat bra. samverkan bra. CPBC samverkar även med National Council of Churches in the Philippines för att få hjälp och stöd till ytterligare behov som identifierats som försörjning, psykosocialt stöd och traumavård.

Vilken hjälp behövs?

Det finns fortfarande behov av mat, vatten, filtar och fotogenlampor men människor är också i stort behov av att bygga upp sina bostäder och att hitta nya försörjningsmöjligheter. Många behöver också krisstöd.

Antalet familjer som behöver hjälp kommer att öka framöver och CPBC fortsätter att hjälpa dessa familjer.