Diakonia - Människor som förändrar världen
Vårt lärocenter för barn förstördes. Senare kom barnen hit för att försöka hitta sina skolböcker och pennor, berättar Wilda Ganza.

Filippinerna: Återuppbyggnaden har börjat

Medias strålkastare har lämnat Filippinerna och de som drabbades av tyfonen Hayian i november. Men Diakonia finns självklart kvar. Det humanitära arbetet har börjat övergå till återuppbyggnad av samhället. Det handlar främst om att bygga upp förstörda hus och att hjälpa människor att komma igång med sin försörjning igen.

2014-01-31

- Den långa resan ut till bland annat det hårt drabbade Iloilo-området var både fysiskt och känslomässigt ansträngande. Sista biten fick vi gå till fots en lång bit på leriga vägar och regnet öste ner konstant, berättar Niza Concepcion från Diakonias Asienkontor, som nyligen besökte vår samarbetsorganisation CPBC - Convention of Philippine Baptist Churches.

Möts av stor uppskattning

Människorna på Filippinerna är fortfarande är starkt påverkade av förödelsen efter tyfonen. De berättar hur deras hus har förstörts och vad som har hänt deras familjer. Men de visar samtidigt sin genuina uppskattning för att Diakonia är på plats och att någon lyssnar till deras berättelser.

Stöd till och samarbete med lokala myndigheter

Lokala myndigheter säger att katastrofmedlen snabbt tog slut då de inte hade några reserver att ta ifrån från början. Diakonias samarbetsorganisation CPBC, har av den anledningen bland annat hjälpt till med bränsle till de kommunala fordon som distribuerar mat till drabbade områden.

CPBC ofta den enda humanitära organisationen på plats

I de områden där CPBC har arbetat efter katastrofen har organisationen, med undantag av några journalister, länge arbetat ganska ensam då områdena har varit svårtillgängliga. CPBC kunde ta sig till områden dit andra organisationer inte nådde och distributionen av mat och vatten gick förhållandevis smidigt.

Specialkompetens för att hantera kriser och katastrofer

CPBC har också sedan 2004 arbetat med att utbildat sin personal inför katastrofer. Bara kort före Hayian genomfördes en av dessa övningar, vilket gjorde att det verkliga hjälparbetet gick lättare när katastrofen var ett faktum. Bland annat kunde man evakuera drabbade väldigt snabbt. 

CPBC har specialkompetens inom humanitära insatser och nära relation till lokala myndigheter. Det i kombination med lokala kyrkliga anknytningar gjorde att de snabbt kunde nå till svåråtkomliga områden.
CPBC har medlemskyrkor i flera av de drabbade områdena och genom de kyrkorna har hjälpinsatserna underlättats markant genom exempelvis effektiv kommunikation med lokalbefolkningen. Pastorn eller kyrkoledaren i de lokala kyrkorna spelade en central roll när det gällde koordinering av insatserna. De hjälpte till att informera CPBC om hur många familjer som var i behov av hjälp för att leveranserna skulle kunna anpassas.

Diakonia också på plats inom samarbetet ACT Alliance

Diakonia är också på plats i Filippinerna genom ACT Alliance. Därifrån kommer regelbundna rapporter om hur insatserna går:

Fokus har nu delvis skiftat från det akuta hjälparbetet till att hjälpa människor att själva bygga upp sin tillvaro igen. Det sker bland genom att hjälpa till med husbyggen. Trots att pengar kommer in via bland annat Diakonia återstår ett stort problem när det gäller finansieringen , till exempel av verktyg och byggmaterial.

På sina håll har lokala marknader och affärsverksamhet kommit igång igen.
Som vi tidigare har berättat har många skolor fått stänga för att byggnaderna har förstörts eller för att skolorna använts som sjukhus. Det råder därför stor brist på lokaler och även på undervisningsmaterial.

Lokal delaktighet en styrka

Medlemsorganisationerna inom ACT Alliance har förbluffats av vilken takt hjälparbetet ändå går i med tanke på den totala förstörelse som har drabbat flera områden. Det beror bland annat på engagemanget hos befolkningen. Lokal delaktighet och en kulturell tradition, ”bayanihan”, som betyder gemenskap/tillhörighet bidrar troligtvis till det.

Supertyfonen Haiyan drog in över Filippinerna den 8 november. Totalt uppger myndigheterna att ca 6 200 personer har omkommit men många organisationer tror att den siffran är lågt tilltagen. Ca 1 800 personer saknas. Omkring fyra miljoner personer har tvingats fly sina hem.