Diakonia - Människor som förändrar världen

Granskning: Stora brister hos svenska banker

Sveriges sju största banker ställer låga krav på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar. Det visar en ny hållbarhetsgranskning, gjord av det internationella initiativet Fair Finance Guide Sverige, som lanseras idag. Via en ny webbtjänst ska konsumenterna lättare kunna jämföra bankerna och ställa krav.

2015-01-20

Fair Finance Guides kartläggning visar stora brister

Fair Finance Guide Sverige ska göra det lättare för konsumenter att se hur ansvarsfullt bankerna investerar deras pengar. En kartläggning av bankernas policyer visar på stora brister.
- Bankerna är alldeles för dåliga på att ställa tydliga krav på hållbarhet och socialt ansvar när de investerar konsumenternas pengar. Några banker är bättre än andra men ingen får godkänt, säger Jakob König, projektledare på Sveriges Konsumenter, som tillsammans med Amnesty International, Diakonia, Fair trade center och Naturskyddsföreningen står bakom initiativet.

Principer för hållbarhet och socialt ansvar saknas

De svenska bankerna uppfyller i genomsnitt bara 22 procent av Fair Finance Guides internationella standard. Det betyder att bankerna saknar många av de viktigaste principerna för hållbarhet och socialt ansvar i sina riktlinjer. SEB är den bank som ställer sig bakom flest principer, med 43 procent, medan Handelsbanken bara står bakom 13 procent.

Låga krav motverkar internationella mål

Särskilt låga krav ställer bankerna när det gäller biologisk mångfald, klimatförändringar och hållbar energi. Högst är kraven inom mänskliga rättigheter, men når ändå inte ens upp till hälften av de internationella principerna.
- Det betyder att svenska banker kan investera i företag och verksamheter runt om i världen som motverkar internationella klimatmål och bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, utan att det bryter mot bankernas egna riktlinjer, säger Jakob König.

Bygger på erfarenhet från Nederländerna

Fair Finance Guide har funnits i Nederländerna sedan 2009 och har där framgångsrikt stimulerat branschen till större öppenhet och högre ansvarstagande. Med stöd av svenska Sida sprids nu initiativet förutom till Sverige också till Frankrike, Japan, Brasilien, Indonesien och Belgien.

Ny interaktiv webbplats hjälper konsumenter

Bankernas betyg publiceras på Fair Finance Guides interaktiva webbsida, där besökarna kan jämföra bankerna och få bättre insyn, samt lättare kan ställa krav eller byta till en mer hållbar bank.

Diakonia vill med initiativet ge bankkunderna ett verktyg för att påverka bankerna att ta ett större ansvar för sina investeringar.
- Vi hoppas att den årliga granskningen av bankernas policyer tillsammans med uppföljande fallstudier ska leda till en förändring, så att hållbarhet och socialt ansvar blir en självklarhet för bankerna, säger Penny Davies, policyrådgivare utvecklingsfinansiering på Diakonia.

Till Fair Finance Guides webbplats

Nedladdningsbara dokument

NamnStorlekFiltypLadda ner
Fair Finance Guide - om projektet 1165 KB PDF
Översikt alla betyg och banker 66 KB PDF