Diakonia - Människor som förändrar världen

Bomber och granater - svensk sammanfattning

2016-09-14

Sveriges sju största banker investerar nästan fem miljarder kronor i företag som exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter och som deltar i väpnade konflikter. Det visar en ny granskning från initiativet Fair Finance Guide, som uppmanar bankerna att sluta använda kundernas sparpengar till att stödja kontroversiell vapenexport.

pdf Ladda ner