Diakonia - Människor som förändrar världen

Rapport: Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? CONCORD Sverige 2016

2016-03-07

Vapenexport, åtstramningar inom migrations- och flyktingpolitiken och avräkningar på biståndet. På flera områden fortsätter Sveriges regering att föra en politik som drabbar flickor och kvinnor särskilt hårt. Det går stick i stäv med ambitionen hos en feministisk regering och med den feministiska utrikespolitik som lanserades hösten 2014, visar en rapport från CONCORD Sverige.

pdf Ladda ner