Diakonia - Människor som förändrar världen

Just Copy and Paste - Successful Climate Adaptation - Diakonia 2014

2015-04-29

Diakonias samarbetsorganisation ICES i Sri Lanka har genomfört en studie som visar på tre lyckade klimatanpassningsprojekt inom områdena jordbruk, vatten och infrastruktur.

pdf Ladda ner