Diakonia - Människor som förändrar världen

ICES - Climate Change Adaptation Measures Lacking Funding in Sri Lanka

2015-04-29

Diakonias samarbetsorganisation ICES har tagit fram en rapport som visar på tre lyckade klimatanpassningsprojekt i Sri Lanka inom jordbruk, vatten och infrastruktur.

pdf Ladda ner