Diakonia - Människor som förändrar världen
Några av barnen som varit med och tänkt ut viktiga frågor de vill få raka svar på från svenska politiker.

Hjälp oss skapa Barnens Tankesmedjas första rapport!

Barnens Tankesmedja har (hittills) samlat in över tusen frågor från barn runt om i Sverige. Frågor som de vill ställa till svenska politiker. Av dem har vi valt ut tre som nu skickas till tusen svenska politiker. Alla barnens frågor och politikernas svar vill vi sammanställa i en rapport och här behöver vi hjälp!

2018-06-08

Syfte

Diakonia vill att svenska politiker ska ta ansvar för mänskliga rättigheter samt vill vi visa att barn i Sverige tycker att frågor om allas lika värde, jämställdhet och yttrandefrihet är viktiga. Och framförallt vill vi lyfta att barnens röster också spelar roll. Därför ska vi producera en kortfattad rapport som bygger på frågor som barn skickat in via Barnens tankesmedja, ett initiativ från Diakonia, och de svar som politiker gett barn på deras frågor. Rapporten har primär målgrupp barn (10-14 år) och sekundär målgrupp politiker i Sverige. Rapporten ska överräckas från Barnens tankesmedja till den nyvalda regeringen i mitten på november 2018.

Bakgrund

Barnens tankesmedja är ett initiativ från biståndsorganisationen Diakonia. Inom ramen för Barnens tankesmedja har vi ordnat workshops med hundratals barn över hela landet. Vi har pratat om mänskliga rättigheter och hur vi har det i Sverige jämfört med hur människor har det i andra länder. Barnen har dessutom genom berättelser lärt känna verkliga personer som kämpar för mänskliga rättigheter. Genom chansen att ställa frågor till makthavare har barnen fått en konkret möjlighet att vara delaktiga i samhället och valet trots att de ännu inte får rösta. Vi har fått in över tusen nyfikna frågor från barn. Av dem har vi valt ut tre frågor om yttrandefrihet, jämställdhet och fredsarbete som vi under perioden juni-september kommer att via allmänhetens hjälp skicka till riksdagskandidater inför valet via www.barnenstankesmedja.se.

Resultat

Barnens tankesmedja syftar till att öka barns delaktighet i samhället, därför är det viktigt att barnen som skickat in frågor via Barnens tankesmedja får respons på hur och när deras fråga nått politiker samt vad politiker svarat. Vi vill därför ta fram denna rapport som ska användas i återkoppling till alla de barn som engagerat sig i kampanjen.

I rapporten sammanställs barnens alla frågor – så att alla barn ser att just deras fråga har lämnats över till politiker. Där kan vi också sammanställa och lyfta fram vad barnen har varit mest nyfikna på och intresserade av att få svar på från politikerna.

Rapporten ska också sammanställa de svar politikerna gett barnen via kampanjsajten www.barnenstankesmedja.se. Detta för att vi vill återkoppla till barnen som deltagit i tankesmedjorna om vad politikerna svarat och lovat. Vi förväntar oss cirka 500 svar från politiker på tre utvalda frågor från barnen, dvs totalt 1500 svar (svaren är korta, max 200 tecken, se här).

Den primära målgruppen för rapporten är barn 10-14 år, det är därmed viktigt att rapporten har ett tillgängligt språk, tydliga analyser, ett kreativt tänk och en tilltalande layout.

Kvalitetssäkring

Uppdraget sker i nära samarbete med Diakonias projektledare för Barnens tankesmedja. Diakonia förbereder en analys av politikernas svar och en sammanställning av barnens frågor, konsultens uppdrag blir att översätta det till lättillgängligt språk för barn. Diakonias generalsekreterare inleder rapporten med en hälsning.

Uppdrag

• Skriva en målgruppsanpassad rapport (barn 10-14 år) utifrån analys och underlag från Diakonia.

Om du också är formgivare, lämna gärna även offert på att:
• Formge rapporten. Gärna med ett kreativt uttryck och med målgruppen i centrum: hur vill ett barn att en rapport ska se ut? Formgivningen tar avstamp från Diakonias grafiska manual. Illustrationer och bilder finns sedan tidigare, se www.barnenstankesmedja.se för inspiration.


Tidplan

Inkom med offert senast 22 juni.

Arbetet utförs främst under oktober 2018, med deadline 31 oktober.

 

 

Uppdragsbeskrivning

NamnStorlekFiltypLadda ner
Uppdragsbeskrivning Rapport Barnens Tankesmedjapdf 276 KB PDF