Diakonia - Människor som förändrar världen

Ombud för Diakonia

Våra länsombud är eldsjälar med stort engagemang för utvecklingsfrågor, solidaritet och rättvisa. De får regelbunden information och utbildning från Diakonia och har ibland möjlighet att besöka studiecirklar, möten, samlingar och skolor för att berätta om aktuella frågor.

2014-01-16

Län

Namn och e-post

Telefonnummer

Skåne Marianne Luc 0413-225 04
Västra Götaland Kersti Jacobsen 031-23 98 27
Halland Claes Lager

0340-67 88 08

070-344 91 96

Östergötland Lennart Johansson 0141-21 38 43
Gotland Catharina Björkqvist 0498-26 70 92
Södermanland Kristina Färdeman

0150-50623

070-316 95 64

Dalarna Lars-Olof Råsmark

0246-510 93

0706-82 08 13

Värmland Curt Engström

0560 - 31122

0730 - 31 22 77

Örebro Karin Härdne och Monica Axelsson

019-29 65 78

0585-314 30

0730-885430

Gävleborg Els-Marie Carlbäcker 026-65 31 31
Västerbotten Per-Martin Jonasson och Ulla Lundin

090-18 10 66

070-522 59 33

090-413 63

Västmanland Sven-Erik Lilja 070-6950639