Diakonia - Människor som förändrar världen

Hur blir klimatjournalistiken relevant och angelägen?

Information

Datum:
2016-11-09
Tid:
08:30 - 00:00
Plats:
Stockholm, Myntkabinettet, Hörsalen, Slottsbacken 6

För ett år sedan enades världen om ett klimatavtal i Paris. Nu ratificeras avtalet och ett nytt klimatmöte går av stapeln i Marrakech i Marocko i november. Men vad har hänt på ett år? Vad innebär ratificeringen? Hur förmedlar journalister på bästa sätt de komplexa frågorna till allmänheten? 

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att vi ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Men ländernas frivilliga bud (Intended National Determined ContributionsINDC) räcker bara till 2,7 grader och det finns inga bindande utsläppsmål. Vad behöver hända för att vi ska nå målet om 1,5 grader?

Välkommen till ett seminarium där du får höra om det aktuella forskningsläget kring klimatförändringarnas effekter och hur de påverkar oss men också människor i andra länder. Vi reder ut vad ratificeringen av Parisavtalet konkret innebär, hur avtalet kan bidra till klimaträttvisa och vad vi i Sverige har förbundit oss till. Två journalister delar med sig av sina erfarenheter av att rapportera kring klimatpolitik och ger lokala vinklar på klimatfrågan.

Läs mer och anmäl dig! Seminariet vänder sig främst till journalister som redan rapporterar om eller vill höja sin kompetens inom klimatfrågan. Anmälan till sofia.hallonsten@diakonia.se senast fredag 4 november. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Ladda ner evenemang

  • Iphone, iCal
    Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
    Outlook
  • Android
    För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
    https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=21254