Diakonia - Människor som förändrar världen

Halvdag om relationen mellan jämställdhet och miljö/klimat

Information

Datum:
2017-05-08
Tid:
13:00 - 16:30
Plats:
Stockholm, Sida, Hörsalen, Valhallavägen 199

Jämställdhet och miljö/klimat är två prioriterade områden i svenskt internationellt utvecklingssamarbete. Ändå är de båda frågorna i praktiken ofta i hög grad separerade i varsina stuprör.

Enligt Agenda 2030 behöver vi jobba med alla områden och alla mål på ett integrerat sätt för att kunna bidra till en hållbar utveckling för alla. Men hur kan vi göra det i praktiken? 

Vad kan vi upptäcka, utveckla och skapa, om vi som jobbar med jämställdhet respektive miljö/klimat möts mellan våra stuprör och utforskar relationerna mellan de båda områdena?

Vad kan vi lära av varandra? Vilka nya analyser, kunskaper, strategier och metoder kan vi upptäcka? Hur kan vi hjälpas åt? Vad kan vara möjliga nästa steg?

För att utforska dessa frågor djupare tillsammans bjuder vi in er från civilsamhälle, universitet, myndigheter, departement och företag, i alla era roller som konstnärer, företagare, aktivister, tjänstemän, politiker, som är intresserade av att föra ihop frågorna om jämställdhet och miljö/klimat i utvecklingssamarbetet - eller redan har börjat göra det.

Målen för halvdagen är att:

Lära tillsammans

Inspireras

Knyta kontakter

Generera och testa idéer och metoder

Bestämma möjliga nästa steg


Upplägg/metod

Halvdagen faciliteras av en processledare i en process som möjliggör för oss att samskapa innehållet och uppnå målen.

Utgångspunkten är att vi alla brinner för dessa frågor och vill göra mer: vi är alla mer eller mindre nybörjare när det gäller att föra ihop de båda områdena jämställdhet och miljö/klimat i praktiken. Ingen förväntas vara expert på detta. Istället innebär det att vi kan upptäcka mängder av outforskade potentialer och möjligheter när vi samlas från våra olika områden, när vi kliver ut ur våra respektive stuprör och möts i mellanrummen.

Det finns fler prioriterade områden och de skulle alla vinna på att länkas samman mer i praktiken. Denna dag fokuserar vi på att utforska relationen mellan jämställdhet och miljö, men kopplingarna till rättigheter, konflikt, fattigdomsbekämpning m.m. kommer oundvikligen att beröras.

Välkommen!

Önskar Sida, MÄN, WWF, Gro, Diakonia ochNaturskydddsföreningen

Anmäl dig på följande länk senast 28 april: https://sv.research.net/r/EqualityClimate

 

För att påbörja samarbetet och måluppfyllelsen före halvdagen bjuder vi in dig att göra följande tre  saker:

1. Diskutera jämställdhet, miljö och klimat inom din organisation och skicka med 1 - 2 frågor med din anmälan (se avsedd plats i anmälningslänken). 

2. Den som vill och kan är välkommen att vara med och klustra de frågor som kommit in. Vi möts 2/5 kl. 13.30 på Sida. Frågorna kommer vara vägledande för upplägget av halvdagen och skickas ut i förväg.  

3. Deltagarlistan delas också ut i förväg och du bjuds in att kontakta någon av de anmälda personerna för att kommunicera om era tankar inför halvdagen. (Önskar du inte bli kontaktad innan, så anger du det i anmälan och ditt namn kommer då inte stå med på den deltagarlista som delas ut i förväg, utan endast på den som delas ut på plats 8/5). 

Bakgrund och nästa möte
Halvdagen på Sida 8/5är del i ett långsiktigt utforskande av jämställdhet och miljö/klimat.
Sveriges regering har sedan 2014 ökat fokus på jämställdhet och miljö/klimat i utvecklingssamarbetet, bl.a. genom den feministiska utrikespolitiken och policyramverket. 2015 antogs Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen där det tydliggörs att alla områden och mål behöver jobbas med på ett integrerat sätt för att en hållbar utveckling för alla skall bli möjlig.
Utmaningar och fördelar med att sammanföra frågorna om jämställdhet och miljö/klimat uppmärksammades i ett seminarium i november 2015, anordnat av Naturskyddsföreningen, Män för Jämställdhet och Sida. 
Seminariet väckte stort intresse.
En av slutsatserna från de drygt 80 deltagarna - från Civilsamhällesorganisationer, myndigheter,  och universitet - var att det finns behov av kontinuerliga möten mellan dem som jobbar med jämställdhet och dem som jobbar med miljö/klimat - för att utforska frågorna, lära av varandra och utveckla fältet tillsammans. 
Nu i januari 2017 har föreningen MÄN (tidigare Män för Jämställdhet) tagit rollen som sammankallande för året och hittills har vi haft två möten för en mindre grupp, bestående av intresserade personer från bl.a. WWF, MÄN, Linköpings universitet, Naturskyddsföreningen, Diakonia, Coalition Clean Baltic, Sida m.fl.  Konkreta nya idéer, metoder och samarbeten har börjat växa fram som resultat av dessa träffar.

Tanken är att det skall ske kontinuerliga möten på denna nystartade plattform för personer och organisationer som jobbar för jämställdhet och miljö/klimat - och flera. I möten bortom stuprören där vi kan lära av varandra och nya möjligheter kan växa fram för hur vi kan bidra till en värld i jämställd och hållbar utveckling - där omsorg om människor, djur och natur står i centrum. 

Nästa möte som följer på halvdagen på Sida 8/5 är planerat till 15/6 kl. 14 – 16.30.  

Du är hjärtligt välkommen!

Ladda ner evenemang

  • Iphone, iCal
    Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
    Outlook
  • Android
    För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
    https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=21694