Diakonia - Människor som förändrar världen

Gudstjänst med Diakonia och Rosenlundskören

Information

Datum:
2015-11-22
Tid:
18:00 - 20:00
Plats:
Stockholm, Bergshamrakyrkan

I år är temat för Kyrkornas Globala Vecka "Jord att leva på". Under veckan har Diakonia därför arbetat hårt för att lyfta vår klimatkampanj Act now for climate justice, som syftar till att samla in underskrifter för att visa att svenska folket vill ha ett starkt och ambitiöst klimatavtal för världen.

På gudstjänsten i Bergshamrakyrkan medverkar Diakoniaaktivisten Ingela Karlsson tillsammans med Rosenlundskören. Under gudstjänsten och det efterföljande kyrkkaffet har du möjlighet att samtala med Ingela om Diakonias kampanj och vårt arbete runt om i världen.

Ladda ner evenemang

  • Iphone, iCal
    Klicka på länken för att ladda ner evenemangen till din kalender.
    Outlook
  • Android
    För att lägga till evenemang i Android måste du först öppna din Google kalender. Klicka på Andra kalendrar och lägg till webbadress. Klistra sedan i länken nedan.
    https://www.diakonia.se/Handlers/EventHandler.ashx?contentlink=19254