Bild på kupade händer som tar emot rinnande vatten
Unga

Forza vatten

Ladda ner

Forza* vatten är en vattenstafett där ni ska bunkra så mycket vatten ni kan i ert lag. Men förutsättningarna för lagen är olika, vilket ska visa på att alla människor faktiskt inte har samma tillgång till rent vatten.

*Forza är italienska och betyder kraft