Bild på fötter som går baklänges
Unga

Baklängesdagen

Ladda ner

För första gången på 30 år går utvecklingen i världen baklänges. Det här behöver vi göra något åt. Varför inte genom att gå baklänges?!

Att gå baklänges en hel dag

Se hur det gick när Carin Dernulf och Jacob Ämterlind, generalsekreterare för Equmenia och Svenska Alliansmissionens Ungdom testade Baklängesdagen.