En ung flicka cyklar på en stor cykel.
Organisation

Effektrapport Giva Sverige 2020

Här kan du läsa en redovisning av våra verksamhetsområden och de globala mål som Diakonia strävar emot samt vilka mål i Agenda 2030 som vi främst bidrar till.

Ladda ner

Diakonias strävar mot och ska aktivt verka för att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling genom långsiktigt utvecklingsbistånd, humanitära insatser och påverkansarbete. Agenda 2030 är ett viktigt åtagande som kräver insatser på olika nivåer och över en lång tid. Diakonias vision samt mandat att arbeta med de bakomliggande orsakerna till fattigdom och ojämlikhet skapar goda möjligheter och förutsättningar för att bidra. Diakonia har utvecklat riktlinjer för att skapa en gemensam förståelse för hur Diakonia ser och bidrar till uppfyllandet av målen i Agenda 2030.

I rapporten hittar du en redovisning av verksamhetsområden och de långsiktiga globala mål som Diakonia strävar emot samt vilka mål i Agenda 2030 som vi främst bidrar till.

Diakonia har tillsammans med omkring 400 samarbetsorganisationer bidragit till förändring, både för enskilda individer, men också för grupper av människor. I rapporten kan du läsa exempel på resultat som har uppnåtts under 2020 i relation till de övergripande målen.

Verksamhetsområdena går ofta in i varandra och integreras i programmen och resultaten.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.