En grafisk symbol med ett jordklot. i bakgrunden en bild av en dammig väg.
Organisation

Conflict Mainstreaming Toolbox

Ladda ner

Vårt mål är att allt vi gör (på egen hand eller genom partnerskap) ska vara konfliktkänsligt. I praktiken innebär det att vi, i sammanhang som präglas av konfliktrisk eller pågående konflikt, arbetar proaktivt och systematiskt för att undvika att bidra till våldsamma konflikter och om möjligt bidra till fred.

Gradering av konfliktrisk från det globala riskindexet INFORM vägleder vår konfliktintegration. I länder med konfliktrisk klassad som medelhög, hög eller mycket hög (för närvarande över 3,5 på 10-gradsskalan), följer vi Diakonias riktlinjer för Konfliktintegrering. Riktlinjerna och denna verktygslåda representerar Diakonias minimistandard när det gäller konfliktkänslighet.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.