Omslag rapport - man i kostym på starfält
Opinion

Rapport: Tax Games - the Race to the Bottom

Ladda ner

2017 fanns det stora brister i europeiska länders politik för att bekämpa skatteflykt. Tvärtom visade en rapport från Eurodad och Diakonia att politiken ofta var en del av problemet. Rapportens granskade arton europeiska länder, fokus ligger på konsekvenserna för utvecklingsländer.

Bristande politik bakom skandalerna

Skatteupplägg i skatteparadis har blivit en del av vårt globala ekonomiska system. Det har avslöjanden som LuxLeaksPanama Papers, och nu senast i raden, Paradise Papers visat. En ny rapport från organisationen Eurodad, som Diakonia varit med och tagit fram, visar att skatteflyktsskandalerna till stor del möjliggörs av ländernas bristande skatteflyktspolitik.

Arton länder inklusive Sverige har granskats. Helhetsbilden är tydligt: länderna har inte den politik på plats som krävs för att sätta stopp för skatteflykten. Rapporten visar också att de politiska initiativ som tas inte tar hänsyn till utvecklingsländernas prioriteringar. 

Rapporten visar att:

  • Hälften av de granskade länderna har skadlig skattepraxis som kan användas av företag för att på olika sätt undvika att betala skatt. Rapporten visar även en generell trend att regeringarna kraftigt minskat skatten för företag i flera länder.
  • En majoritet av de granskade länderna (tio av arton) är mot förslaget att multinationella företag öppet ska redovisa sina vinster och de skatter de betalar i länderna de är verksamma, det som kallas offentlig land-för-land-rapportering. Europaparlamentet har dock röstat för. Om multinationella företags land-för-land-rapporteringar vore offentliga skulle medborgare få insyn och möjligheter att ställa makthavare och företag till svars.
  • Det finns ett större stöd bland regeringarna för att inom EU enas om regler för offentliga register över företagens egentliga ägare,  d.v.s. de som kammar hem vinsten. Sex av de granskade länderna har redan infört sådana register. Men tolv länder tillåter fortfarande anonyma företag, som riskerar bidra till skatteflykt och penningtvätt.
  • Tolv av de arton länderna har ”problematiska” skatteavtal med utvecklingsländer som kraftigt begränsar dessa länders möjligheter att beskatta multinationella företag.
  • Tretton av länderna är emot förslaget från utvecklingsländer och civilsamhället om att upprätta ett forum inom ramen för FN för att diskutera internationella skattefrågor. Istället framhåller de OECD, de rika ländernas klubb, som det bästa forumet för samarbete på skatteområdet. Endast EU-parlamentet har öppet gett sitt stöd till utvecklingsländernas förslag.
Foto på Penny Davies

Penny Davies

Policyrådgivare, utvecklingsfinansiering

Skicka epost
08-453 69 35