Kvinnohänder räknar pengar på bord
Nyhet

Nordiskt stöd till utvecklingsländers skattesystem

2019-06-10

Att bygga upp kompetens på skatteområdet kan inte bara ses som en rent administrativ åtgärd. Stödet måste analyseras utifrån vilka effekter det får på målen att minska ojämlikhet och bekämpa fattigdom. Det är en av slutsatserna i vår nya rapport som analyserar de nordiska ländernas arbete för att öka skatteintäkterna i utvecklingsländer.


För att förverkliga målen i Agenda 2030 behöver utvecklingsländer mobilisera egna inhemska resurser. Bistånd, lån, direktinvesteringar och andra internationella flöden spelar i det avseendet en stor roll. I de allra fattigaste länderna är bistånd ofta helt avgörande, men i många utvecklingsländer är det de egna offentliga resurserna som utgör den största tillgängliga finansieringen för att nå utvecklingsmål. Att öka ländernas egna offentliga resurser är en av överenskommelserna inom FN:s agenda för finanisering av utveckling, Financing for Development (FfD).

Skatt är politik

Den viktigaste inhemska resursen är skatten och att öka skatteintäkterna i utvecklingsländer är helt centralt. Men utmaningarna är många. Att utforma effektiva skattesystem och att förhandla fram skatteavtal som bidrar till ökade skatteinkomster är några av dem. Inte minst handlar det om att öka förmågan att bekämpa skatteflykten från företag och individer, som dränerar länder på sina statsbudgetar.

Men det går inte att bygga bort bristande kapacitet om internationella skattesystem är utformade till utvecklingsländers nackdel. Här har rika länder ett extra stort ansvar att förhindra företags aggressiva skatteplanering och en kapplöpning mot botten på skatteområdet.

Vi har granskat de nordiska ländernas stöd

Diakonia har tillsammans med nordiska systerorganisationer låtit ta fram en rapport som analyserar de nordiska ländernas arbete inom ramen för Addis Tax Initiative.

Rapporten Nordic countries’ Support for Tax and Development analyserar utmaningarna och erfarenheterna hittills och reser frågor så som:

  • Hur ska stöd på skatteområdet utformas för att bidra till att minska ojämlikhet?
  • Hur kan Sverige ge stöd till progressiva beskattningssystem som bidrar till jämställdhet mellan kvinnor och män?
  • Vad bör Sverige göra för att den egna politiken på skatteområdet inte förhindrar utvecklingsländers möjligheter att t.ex. beskatta företag?

Sveriges roll i Addis Tax Initiative

Diakonia har påbörjat ett arbete med att analysera Sveriges stöd till utvecklingsländer på skatteområdet. Tillsammans med Concord Sverige, inleder vi nu en dialog med representanter från Finansdepartementet, UD, Sida, Skatteverket och folkrörelser kring hur Sveriges stöd till utvecklingsländer på skatteområdet bör utformas för att bäst kunna bidra till utvecklingsmål.

Foto på Penny Davies

Penny Davies

Policyrådgivare, utvecklingsfinansiering

Skicka epost
08-453 69 35
Tre kvinnor sitter vid bord och bokför pengar de lånar till varandra.

Global skatteflykt

Skatteflykten hindrar utveckling

Diakonia arbetar för att den globala skatteflykten stoppas och att pengarna i stället investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet. Varje år försvinner mer pengar ut ur många fattiga länder genom att företag inte betalar skatt än vad länderna får i bistånd – pengar som hade kunnat hjälpa människor ur fattigdom.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva