Kvinnohänder räknar pengar på bord
Nyhet

Nordea tar jättekliv i årets granskning av hållbarhetslöften

2020-02-12

Nordea och Handelsbanken förbättrar sina betyg rejält i den rankning av bankernas hållbarhetslöften, som Diakonia sammanställer tillsammans med Fair Finance Guide varje år. SEB däremot, som låg i topp när vi började granska bankernas riktlinjer, ligger nu sist. Och fortfarande finns väldigt mycket att göra.

För sjätte året i rad ligger de små nischbankerna, Ekobanken och JAK, i topp i vår granskning av bankernas riktlinjer för hur de investerar och lånar ut pengar. Men annars har flera stora förändringar skett i 2020-års rankning. Mest har Nordea och Handelsbanken förbättrat sina betyg med ökningar på 12 respektive 8 procentenheter. Bland storbankerna lägger de sig topp tre näst efter Swedbank. Nordeas förbättring är den största någonsin och Handelsbanken klättrar rejält från näst sista plats till tredje bästa storbank.

– Det är glädjande att flera banker har skärpt sina riktlinjer kring hållbarhet, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide. Det visar att konsumentmakt är ett påverkansverktyg som verkligen fungerar och att alla mejl som kunderna skickat till sina banker haft effekt.

Dåliga på skatteflykt

Bankerna har svaga riktlinjer på temaområdet skatteflykt, även om Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar har förbättrat sig sedan förra året.

  • Nordea har gjort störst förbättring genom att publicera en ny sammanhållen skattepolicy som företagen som banken investerar i och lånar ut pengar till har att förhålla sig till.
  • Även Handelsbanken har uppdaterat sin skattepolicy och uppger att de inte har några fördelaktiga skatteavtal i sin verksamhet i skatteparadis, och att kunderna där har lokal verksamhet. Det betyder i teorin att kunderna inte är så kallade brevlådeföretag, det vill säga företag med verksamhet i andra länder men som inte betalar skatten i verksamhetslandet utan istället i ett skatteparadis.
  • Länsförsäkringar har tagit fram en ny skattepolicy som säger att de inte ska medverka i transaktioner som syftar till aggressiv skatteplanering. De har också börjat utesluta investeringar i statsobligationer från 12 länder som enligt EU inte är samarbetsvilliga när det gäller utbyte av skatteinformation

Och mycket återstår att göra med tanke på att utvecklingsländer förlorar hundratals miljarder dollar i skatteflykt varje år – långt mer än vad de får i bistånd.

– Bankerna bör kräva att de multinationella företag som de investerar i och lånar ut pengar till offentligt redovisar sina vinster och skatter för varje land de är verksamma i, säger Penny Davies, policyrådgivare och Diakonias representant i Fair Finance Guide.

Sedan 2013 finns ett sådant EU-krav på öppen redovisning för banker, men det har ännu inte blivit EU-lag för multinationella företag i andra sektorer.

– Det ligger i bankernas intresse att företagen är öppna med sina skattebetalningar då det motverkar skattefiffel, säger Penny Davies.

Bäst på mänskliga rättigheter

Mest hållbara riktlinjer har bankerna när det gäller korruption och mänskliga rättigheter.

  • Skandia har börjat redovisa namnen på de 40-tal länder som utesluts vid investeringar i statsobligationer på grund av ländernas brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.
  • Länsförsäkringar har börjat utesluta statsobligationer från länder med allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption eller som inte samarbetar med EU för att motverka skatteflykt.

Skärpta riktlinjer kring vapenexport

Flera banker har också skärpt sina riktlinjer kring kontroversiell vapenexport.

  • Danske Bank har börjat utesluta investeringar i vapenföretag som kopplas till kontroversiell export av konventionella vapen.
  • Swedbank har visserligen uppdaterat sin vapenpolicy med tydligare krav på att företagen ska göra en riskanalys, men betyget sänks av att banken har tagit bort skrivningar kring korrupta länder och svaga stater.
  • Handelsbanken utesluter numera vapenbolag ur nästan alla sina fonder av etiska skäl med hänvisning till att branschen motverkar hållbarhetsmålen
  • Länsförsäkringar inkluderar i sin screeningtjänst numera vapenexport som bryter mot embargon och som kränker mänskliga rättigheter. Men analysen är reaktiv och utgår från bevisade fall.

– Eftersom vapenexport på ett grundläggande plan bidrar till att konflikter blir väpnade finns det en motsättning till hållbar utveckling.

Därför är Handelsbanken ett föredöme i fråga om policys genom att utesluta vapenbolag av etiska skäl, säger Magnus Walan, seniorpolicyrådgivare på Diakonia.

Foto på Penny Davies

Penny Davies

Policyrådgivare, utvecklingsfinansiering

Skicka epost
08-453 69 35
Tre kvinnor sitter vid bord och bokför pengar de lånar till varandra.

Global skatteflykt

Skatteflykten hindrar utveckling

Diakonia arbetar för att den globala skatteflykten stoppas och att pengarna i stället investeras i en långsiktigt hållbar utveckling som främjar jämställdhet. Varje år försvinner mer pengar ut ur många fattiga länder genom att företag inte betalar skatt än vad länderna får i bistånd – pengar som hade kunnat hjälpa människor ur fattigdom.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva