En översvämmad gata med hus
Nyhet

"Jag är helt förkrossad" - Katastrofal situation efter orkanen Iota

2020-11-19

Orkanen Iota orsakar enorm förödelse i Centralamerika. Vi är på plats i Nicaragua och Honduras och tillsammans med lokala samarbetsorganisationer bistår vi behövande med akuta förnödenheter, evakuerar drabbade och sprider information på flera språk.

– Vi har inte kunnat vila. Vi hade precis börjat kartlägga skadorna efter orkanen Eta när nu nästa orkan slog till med full kraft. Jag är helt förkrossad, säger advokaten och människorättsförsvararen Lottie Cunningham Wren på plats i Nicaragua.

Lottie är grundare till vår samarbetsorganisation CEJUDHCAN och en av pristagarna för årets Right Livelihood Award. Hon är en av många som drabbats av orkanernas förödelse. Taket på hennes hus där släktingar bor har förstörts. Infrastrukturen och strömmen är utslagen på flera platser och taket på stadens sjukhus har rasat in. Lottie oroar sig också för den psykiska hälsan.

– De psykologiska effekterna bland de drabbade är allvarliga. Människor pratar inte. De är helt tomma i blicken, säger Lottie.

De redan utsatta drabbas värst

– Det finns många som säger att de inte tror på klimatförändringar, men se vad som händer just nu. Det värsta är att dessa saker alltid drabbar de människor som redan är mest utsatta. Urfolk som redan led av matbrist på grund av att de fråntagits sina landområden kommer få det mycket värre. Deras boskap har dött och odlingar har förstörts, säger Lottie.

Knappt två veckor har gått sedan orkanen Eta slog till med full kraft i Centralamerika, där översvämningar och jordskred fortsätter att drabba stora delar av regionen. Orkanen Iota som slog till natten till måndag är den 30:e namngivna stormen i Centralamerika för säsongen. Aldrig förr har så många namngivna tropiska stormar härjat över Atlanten under en och samma säsong.

Tillsammans med lokala samarbetsorganisationer på plats genomför Diakonia akuta humanitära insatser för att minska lidandet för de drabbade. Därutöver har vi startat en katastrofinsamling i samarbete med Equmeniakyrkan som också finns på plats i Centralamerika. Deras hjälpinsatser i Nicaragua fokuserar på att möta basala behov som mat, läkemedel, tak över huvudet och att rena brunnar som har förorenats.

"Situationen är katastrofal. Många har förlorat allt och har inget hem att återvända till. Vi är rädda, men vi måste fortsätta skydda de allra mest utsatta människorna."

Reina Rivera, landchef för Diakonia i Honduras

Konsekvenserna av de kraftfulla orkanerna är enorma. Dessutom riskerar smittspridningen av coronaviruset att förvärras i samband med att kraftfulla orkaner fortsätter att svepa in över området. De omfattande översvämningarna förvärrar den pågående hälsokrisen.

– Våra lokala samarbetsorganisationer bistår med akuta förnödenheter så som hygienartiklar och kläder samt arbetar med evakuering av drabbade. Vi är där för de allra mest utsatta, säger Ulrika Urey, regionchef för Diakonia i Latinamerika.

Ställer om arbetet

– Vi har fått ställa om vårt arbete snabbt. Tack vare att våra samarbetsorganisationer har erfarenhet av att arbeta i krissituationer har vi effektivt kunnat identifiera och kartlägga nödvändiga humanitära insatser som svarar på akuta behov hos den lokala befolkningen, säger Julle Bergenholtz-Foglander, humanitär rådgivare på Diakonia.

Diakonias samarbetsorganisation Centro Humboldt i Nicaragua analyserar väderförhållanden och sprider viktig information på flera olika ursprungsspråk. Andra organisationer vi arbetar tillsammans med stödjer hjälpcenter för ensamstående mödrar och genomför evakueringsinsatser. Det är bara några av de många akuta insatser som genomförs just nu.

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.