Porträtt av Mattias Brunander
Nyhet

Flexibel inställning till samhällsförändringar

2020-02-19

En föränderlig och ofta oförutsägbar samhällsutveckling förutsätter att arbetet ständigt anpassas. Därför inför Diakonia nu ett flexibelt förhållningssätt i programarbetet i länderna. Diakonias nytillträdda policy- och påverkanschef, Mattias Brunander, presenterade den nya planeringsmodellen på Sidas Development Talks.

Biståndets utvecklingsmål har traditionellt sett i allt för hög grad utgått från en samhällsutveckling som är linjär eller åtminstone förutsägbar. Det har till stor del drivits på av en givaragenda som har haft som syfte att inom en viss tidsperiod uppnå avbockningsbara resultat.

– Men oförutsägbara kontexter kräver flexibla och kontextnära planeringsmodeller, förklarade Mattias Brunander, Diakonias nya policy- och påverkanschef, när han kort presenterade modellen på biståndsorganets Sidas event Development Talks.

Ineffektiva planeringsmodeller

Mattias Brunander ledde ledde fram till årsskiftet Diakonias regionala arbete i Latinamerika och har stor erfarenhet av utvecklingssamarbete in en föränderlig lokal kontext. Hans slutssats är att planeringssmodellerna ofta har varit alldeles för statiska och knutna till avtal som ska infria givarnas förväntningar på uppsatta resultat, även inom högst oförutsägbara och dynamiska arbetsområden. Det kan handla om effekterna av klimatförändringarna eller om andra frågor, som dessutom möter stort motstånd, som exempelvis demokrati, mänskliga rättigheter eller jämställdhet.

– Utmaningarna inom dessa såväl som inom andra områden visar på hur svårt det är att förutsäga framtiden även på kort och medellång sikt, och hur ineffektiva sådana modeller därför lätt blir, säger Mattias Brunander.

Förändring är naturligt

Diakonia inför därför nu en flexibel planeringsmodell i samtliga av våra länder som bygger på behovet av att arbeta mycket nära den lokala kontexten och de aktörer som på plats driver förändringen. Verksamheten kommer fortlöpande att anpassas utifrån de möjligheter och utmaningar som uppstår snarare än sitta fast i kontrakterade analyser och framtidsspaningar av trender och samhällsförändringar.

"Förändring är ingen avvikelse. Förändring är naturligt. Våra arbetsmodeller och givarnas krav måste anpassas därefter."

Mattias Brunander, nytillträdd chef för policy- och påverkansavdelningen på Diakonia

Mattias Brunander ser fram emot ta med sig erfarenheterna från de lokala kontexterna och tydligare koppla samman dem med den svenska.

– Det handlar om att identifiera möjligheterna att skapa en mer hållbar och rättvis värld utifrån den roll som beslutsfattare, opinionsbildare och företag i Sverige och inom EU kan spela på den globala arenan, i alla de ödesfrågor vi idag står inför, säger han.

Porträtt av Mattias Brunander

Mattias Brunander

Policy- och påverkanschef

Skicka epost
08-453 69 69

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva