Två personer från Diakonia på arbetsresa i Zimbabwe
Nyhet

Diakonia certifierad för högkvalitativt biståndsarbete

2020-11-02

Som den andra organisationen i Sverige och den 23:e i världen har Diakonia blivit certifierade enligt Core Humanitarian Standards (CHS). Certifieringen erkänner att Diakonias arbete uppfyller CHS hårt ställda krav på kvalitet, ansvarsutkrävande och transparens

CHS-standarden framhåller vikten av att utvecklingsaktörer och organisationer inom den humanitära sektorn sätter människan i centrum.

– Certifieringen innebär att det finns ett tydligt ramverk som rättighetsbärare kan utgå från att ställa krav på oss, vilket kommer att göra att vi kan fortsätta växa och bli bättre, säger Julle Bergenholtz-Foglander, humanitär rådgivare på Diakonia som koordinerat cerfifieringsprocessen.


Högt betyg för Diakonias kontextanalyser och koordinering

Certifieringen visar att Diakonia möter de åtaganden och indikatorer som CHS består av väl. Arbetet med personalfrågor, koordinering med relevanta aktörer och kontextanalys får höga betyg. Genomlysningen av Diakonias arbete visar att det finns utvecklingsområden som fortsatt behöver stärkas upp, som exempelvis Diakonias funktioner för klagomål liksom arbetet med att säkerställa system och tydliggöra avtal med samarbetsorganisationer när det gäller att förhindra sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande.

"CHS bidrar till att det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp sätts högt upp på den humanitära agendan. Certifieringen är därmed ett viktigt verktyg för att förbättra sektorn då även andra organisationer kan granska sig själva utifrån dess kriterier."

Diakonias generalsekreterare Lena Ingelstam.

Diakonias väg till certifiering

Under certifieringsprocessen har 60 anställda i sju länder blivit intervjuade av externa konsulter på uppdrag av Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI). De intervjuade fick svara på frågor om hur de säkerställer att Diakonias arbete genomsyras av kvalitet och ansvarsutkrävande system. Även sex av våra samarbetsorganisationer har intervjuats för att ge sin syn på samarbetet med Diakonia.

– Det här har varit en spännande, utvecklande och utmanande process för Diakonia. Jag är därför väldigt stolt över att Diakonia, vår personal och våra samarbetsorganisationer har kunnat visa att Diakonia lever upp till CHS-standardens krav, säger Julle Bergenholtz-Foglander.

Certifieringen gäller från 2020 till 2024. Under tiden kommer ytterligare intervjuer och utvärderingar att göras med Diakonia för att säkerställa att organisationen gör framsteg på de utvecklingsområden som identifierats under certifieringsprocessens gång.


Kvinna står mitt i sin odling

Diakonias arbete för effektivt bistånd

För en bättre värld

Orden ”mer och bättre bistånd” sammanfattar Diakonias syn på biståndet. För att fattigdomen ska utrotas måste alla rika länder bidra. Men det handlar inte bara om att öka biståndet; vi måste också hela tiden arbeta för ett bistånd med hög kvalitet som ger hållbara resultat.

Följ biståndsdebatten!

Är du intresserad av våra fokusfrågor och vill bli uppdaterad med nyheter, fakta och analyser kan du anmäla dig till vårt e-nyhetsbrev.

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.
Man utvinner guld i flodskreva

Håll dig uppdaterad – prenumerera på Diakonias nyhetsbrev

Genom att registrera din e-post så godkänner du vår hantering av personuppgifter och tillåter oss att skicka dig relevanta nyhetsbrev om Diakonias arbete.