Diakonia - Människor som förändrar världen

Tack för gåvan till Irak

Betalningen är genomförd och gåvan har registrerats hos oss. Om du har fyllt i en giltig e-postadress skickas en bekräftelse till dig inom kort.

Diakonia arbetar långsiktigt för att åstadkomma en varaktig förändring för människor som lever i fattigdom och förtryck.

När katastrofer inträffar förändras vårt arbete. Då handlar det om att rädda liv. En tid efter den första akuta fasen kommer återuppbyggnadsskedet. Detta integreras i det löpande och långsiktiga biståndsarbetet. Diakonia och våra lokala samarbetsorganisationer finns på plats lång tid efter det att medias strålkastare lämnat katastrofen. 

Tack för din gåva!

PS: Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Och vi blir jätteglada om du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev!