Diakonia - Människor som förändrar världen

Nu är du med och förändrar världen!

Tack för gåvan till Diakonias långsiktiga biståndsarbete i Mellanöstern och Nordafrika. Betalningen är genomförd och din gåva har registrerats hos oss. Om du har fyllt i en giltig e-postadress skickas en bekräftelse till dig inom kort.

Vi har också ett regionalt arbete som tar ett samlat grepp för att stötta till exempel funktionshindrade i flera länder.

Din gåva når människor som är utsatta och förtryckta och gör det möjligt för dem att själva förändra sin situation. Vi skapar en rättvis värld med framtidshopp. En värld där alla människors lika värde omsätts i praktiken.

Tack för att du är med!  Du gör världens skillnad!

PS: Följ oss gärna på Facebook och Instagram