Diakonia - Människor som förändrar världen
Två barn, Judy och Lian, leker på ett center för krigstraumatiserade barn i Libanon Genom lek får Judy och Lian bearbeta traumatiska minnen och sorg

Diakonia är en del av Världens Barn

Diakonia är en av de organisationer som deltar i och är förmånstagare till Radiohjälpens riksinsamling Världens Barn. Tack vare Världens Barn kan vi fortsätta arbeta med projekt bland annat i flyktingläger i Libanon.

Världens Barn är en gemensam insamlingskampanj och ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 välkända organisationer, SVT och Sveriges Radio, liksom skolor, föreningar och frivilliga i hela Sverige. Tillsammans gör vi en unik insamling med upp emot 45 000 frivilligt engagerade och under 2018 samlades ca 87 fantastiska miljoner kronor in. Tusen tack till alla som var med och bidrog!

Diakonias profilprojekt NAJDEH i Libanon

En del av pengarna som samlas in genom Världens Barn går till Diakonias projekt i flyktingläger i Libanon. I flyktinglägren råder brist på det mesta. Många av flyktingarna lider av depressioner och posttraumatisk stress efter de fruktansvärda händelser de varit med om.

Diakonias samarbetsorganisation Najdeh låter barn läka genom att leka. I sin psykosociala verksamhet använder de sig av pedagogiska grepp som terapeutisk musik, konst och dans. 

Najdeh är en av få organisationer i Libanon som arbetar med palestinska flyktingar från Syrien. Förutom hjälp med det allra nödvändigaste, försöker organisationen ändra de lagar och regler som begränsar flyktingarnas möjligheter. Najdeh och Diakonia har inlett ett projekt där vi med påverkan och rättslig hjälp arbetar för att palestinska flyktingar från Syrien ska få vistas lagligt i Libanon.

I Najdehs center runtom i Libanon får både barn som vuxna hjälp att bearbeta traumatiska minnen från kriget och psykologiska problem som uppstått i dess spår. Flyktingarnas mentala hälsa har förvärrats i takt med att deras situation försämrats när pengarna från internationella donatorer sinat. Stödet från Världens Barninsamlingen är därför otroligt betydelsefullt!

Så kan du bidra

Hör av dig till Gabriella Riddez så berättar hon mer om hur du kan bidra till kampanjen