Diakonia - Människor som förändrar världen

Skänk din aktieutdelning

Nu kan du skänka hela eller delar av din aktieutdelning som en skattefri gåva till Diakonia! Här hittar du all information om hur du gör.

Skattefri gåva = mer pengar till människor som lever i fattigdom

En privatperson som tar emot sin aktieutdelning beskattas med 30 procent. 1 000 kronor blir endast 700 kr. Väljer du att skänka hela eller delar av din utdelning till Diakonia kommer hela beloppet fram. Tusen kronor kan hjälpa många människor och du skänker med hjärtat!

Skänka aktieutdelning från börsnoterade företag:

Bestäm vilken och hur stor del av aktieutdelningen du vill skänka till Diakonia. Vill du skänka hela din utdelning kan du hoppa över nästa punkt.

Om du inte vill ge bort hela din utdelning till Diakonia, så ber du din bank att hjälpa dig öppna ytterligare ett värdepapperskonto (VP-konto). På det nya kontot kan Diakonia vara mottagare (”rättighetshavare”) av aktieutdelningen, och på det andra du själv. Du fördelar själv ditt aktieinnehav - och därmed också utdelningen till Diakonia - mellan dina VP-konton.

Gör Diakonia till mottagare (”rättighetshavare”) av den aktieutdelning som du vill skänka. Ladda ned blanketten ”Skänk aktieutdelning” och fyll i dina uppgifter. Diakonias uppgifter är redan ifyllda. Är du kund hos Aktieinvest (Aktiespararna), Avanza eller Nordnet kan du göra detta direkt på deras hemsidor.

Lämna blanketten till din bank, som registrerar dina uppgifter (om du inte har anmält dem på webben).

Banken meddelar Skatteverket om din gåva. Ett gott råd är dock att ändå förklara vad du har gjort under ”Särskilda upplysningar” i deklarationen.

Om du äger dina aktier via aktiedepå tar du hjälp av din aktiemäklare för att administrera denna typ av gåvor. 

Du måste göra Diakonia till mottagare (”rättighetshavare”) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget. Kontakta därför din bank i god tid!

Skänka aktieutdelning från fåmansbolag:

Även ägare av fåmansbolag kan nu skänka sin utdelning skattefritt.

Som privatperson bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt!

Genom att ge till Diakonia, som är skattebefriat och har 90-konto, går hela aktiegåvan till Diakonia. Du ökar värdet på gåvan rejält!

Kontakta din bank, fondkommissionär eller rådgivare för att som privatperson ge en aktiegåva från fåmansbolag. För dokumentering av aktiegåva på utdelning från fåmansbolag kan även revisorn eventuellt hjälpa till.

Du som äger fåmansbolag och vill ge bort utdelning skattefritt, kan ladda ner mallar för att underlätta för aktiegåvan på den här webbsidan.

Det rekommenderas att du upprättar en handlingsplan (gåvomottagare, gåvans storlek, tidpunkt, frekvens, etc), samt att du även kontaktar en rådgivare, exempelvis en revisor, så att allt går rätt till.

Vad är ett fåmansbolag? De allra flesta aktiebolag och handelsbolag är fåmansbolag. Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av bolaget. Genom en dom i högsta förvaltningsdomstolen (2009) möjliggörs för ägare av fåmansbolag att skänka utdelningen skattefritt.

Berätta för oss!

Du kan vara anonym när du skänker aktieutdelning men vi blir glada om du vill meddela oss om ditt beslut så kan vi skicka ett tack och berätta om hur gåvan gör skillnad. Maila till gavor@diakonia.se