Diakonia - Människor som förändrar världen
glad flickor vid en cykelmanifestation i Bangladesh Två av flickorna på cykelmanifestationen på 8:e mars i Bangladesh. Foto: Martina Holmberg.

Vårkampanj

Den här våren kommer på många sätt bli speciell.  Vi är många som planerat gudstjänster, aktiviteter och insamlingar som nu inte kan genomföras. Samtidigt vet vi att behoven ute i världen inte kommer minska i Corona-virusets spår, utan tvärtom. Nu behövs människor som står upp för solidariteten, för en bättre värld och för en ny generation flickor i Bangladesh som med cykeln som redskap tar tramptag mot friheten. 

Här i Sverige kan det framstå som smått ofattbart att flickor inte uppmuntras att ta sig fram på egen hand. Men så ser verkligheten ut i Bangladesh. När en flicka ska ta sig från A till B måste hon ha sällskap. Och om ingen kan följa med och vägen till skolan är lång, tvingas många flickor stanna hemma och riskerar att giftas bort tidigt.

I vårt cykelprojekt arbetar vi för att bryta normen och stötta flickor som vill cykla. En del har redan tagit sina första tramptag mot jämställdhet, men det finns många fler att hjälpa upp i sadeln.

Därför vill vi under våren 2020 särskilt lyfta vårt cykelprojekt – och du och din församling kan vara med! På grund av Corona-utbrottet kanske vi inte kan ha samlingar som planerat under våren. Det går lika bra att uppmärksamma cykelprojektet och kampanjen vid ett annat tillfälle!

På den här sidan finns material att ladda ner och skriva ut. Det finns också en lista på karantänsäkra aktiviteter.

Längst ner finns inspiration om vad andra församlingar planerat att göra för att uppmärksamma och samla in pengar till projektet. Vissa av samlingarna kanske inte blir av i vår men det går lika bra att arrangera en träff, gudstjänst eller aktivitet vid ett annat tillfälle!

Vill din församling vara med? Kontakta Ida Hennerdal för att få mer information eller för att berätta vad ni vill göra!

Engagemang runt om i landet

  • Equmeniakyrkan i Gamla Uppsala arrangerar gudstjänst med jämställdhetstema.
  • Equmeniakyrkans församlingar i Uppsala ordnar en gemensam cykelutflykt med insamling till Diakonia i samband med sin Gökotta vid Kristihimmelfärdshelgen.
  • Missionskyrkan i Svärdsjö ställer till med Körslag och insamling till Diakonia.
  • Equmeniakyrkan i Hudiksvall dyker ner i jämställdhetsfrågorna genom att starta upp en grupp som använder sig av studiematerialet Cykla för jämställdhet som Diakonia och Studieförbundet Bilda har tagit fram tillsammans.
  • Abrahamsbergskyrkan uppmärksammar Diakonias arbete i Bangladesh i samband med församlingens valborgsfirande.
  • Betlehemskyrkan i Örebro ordnar vårcaprice och samlar där in pengar till Diakonias arbete.
  • Gårdstjärns församling utanför Sundsvall arrangerar sitt traditionsenliga valborgsspex och passar då på att prata om Diakonia och göra en insamling.
  • Missionskyrkan i Höör kombinerar gudstjänst och cykeltur med insamling till Diakonia.
  • Missionskyrkan i Hässelby uppmärksammar Diakonias arbete i Bangladesh på en söndagsgudstjänst.
  • Upplands Väsbys missionsförsamling samlar in kilometrar för att ta sig från Sverige hela vägen till Bangladesh.