Diakonia - Människor som förändrar världen
Gå tillbaka

Baklängesdagen

De senaste 30 åren har vi sett en fantastisk utveckling i världen. En miljard människor är inte längre fattiga! Men nu börjar det gå baklänges. För första gången på 30 år ökar fattigdomen i världen. Det kan vi inte tillåta. Om vi uppmärksammar detta kan vi tillsammans vända trenden.

Så här går utmaningen till:

I Baklängesdagen ska ni testa att gå baklänges. Det kan vara under en hel lägerdag, på söndagsskolan eller under en gudstjänst. Under tiden funderar ni på hur vi alla tillsammans kan ta steg framåt istället för bakåt. Börja med att läsa reflektionen så att alla är med på varför ni kommer att gå baklänges. Därefter är det bara er fantasi som sätter gränserna!

Ska ni genomföra utmaningen på en gudstjänst kan barnen med fördel vara med och planera den i förväg. På så sätt är de förberedda när det väl är dags.

Varför inte börja gudstjänsten med kyrkkaffet för att sedan gå vidare med välsignelsen, predikan och avsluta med att hälsa välkommen? I en gudstjänst kan reflektionen fungera som en del av gudstjänstordningen.

Ladda ner hela beskrivningen av Baklängesdagen.

Se när Equmenias och Svenska Alliansmissionens Ungdoms generalsekretare Carin och Jacob testade på utmaningen: