Diakonia - Människor som förändrar världen
Vandringsutställningen Labyrinten hade vernissage på Myntkabinettet i Stockholm i juni 2015. Nu är den möjlig att boka för att visas på andra platser.

Vandringsutställning: Labyrinten

Ta chansen och boka vandringsutställningen Labyrinten, som handlar om bistånd! Här hittar du mer information om innehåll, storlek på utställningen och kostnader. 

Vi tar oss an de stora frågorna

Utställningen väjer inte för de stora orsakerna till fattigdom och orättvisa: klimatförändringar, skatteflykt, brott mot mänskliga rättigheter, krig …
I slutänden har utställningen till syfte att skapa klarhet för besökaren i en inte så enkel fråga: Biståndet. Besökaren ska förstå vad det är som egentligen hjälper.

Vi vänder oss till människor som är engagerade i de stora frågorna, men som när det gäller bistånd är frustrerade över att inte veta hur de skall bidra i arbetet.

Det senaste decenniet har katastrofbiståndet stått i fokus i media och inte det långsiktiga biståndet – det som mildrar konsekvenserna av katastrofer eller till och med gör att de aldrig uppstår.

Utställningen Labyrinten vill belysa fördelarna med långsiktigt bistånd som sker på mottagarnas villkor. Besökaren får tips och inspitation för att själv bidra till att världen blir mer rättvis och i slutet av utställningen finns en interaktiv station och filmer. 

Om utställningens illustrationer:

Ulf Frödin tror på ”skratt, rättvisa och demokrati”. Han är känd för sina satiriska teckningar, bland annat till Namn & Nytt-sidan i Dagens Nyheter. Han säger sig tro på. I tio år har han även tecknat åt Diakonia.

Besök gärna Ulf Frödins hemsida

Bilder från utställningen

Ingången till Labyrinten.
Alla texter i utställningen finns även på engelska.
Vart tar pengarna vägen och vad ger de för resultat?
Demokrati är en av grundbultarna i att skapa rättvisa.
Klimatförändringarna drabbar de fattiga mest. 
Med jämställdhet blir den ekonomiska utvecklingen bättre.
Fred kan vara provocerande. Här kan besökaren sticka in sitt huvud och ta en "selfie". 
Del av den interaktiva stationen i slutet av utställningen. 

 

Format: 30–50 kvm. Utställningen är totalt 50 kvm, men att den går att den går att dela upp i tre olika utrymmen vid behov.

Kostnad: Ingen hyra för själva utställningen. Arrangören bekostar hängning och frakt samt ersättning till konstnären på 4 000 kronor/vecka, vilken kan sökas ur fonden Kulturrådets fond för utbetalning för utställare inom bild- och formkonst området. (Ej möjligt att söka för statligt museum)

Anpassning till din lokal: Om du vill ha hjälp med hur utställningen kan formas i just dina lokaler kan du få hjälp av Anders Rabenius med planering. Han debiterar 800 kronor per timme exklusive moms. Totalkostnaden beror på vilket underlag han får och hur många skisser han behöver göra. Normalt brukar det vara 6-8 timmars arbete.
Kontaktuppgifter: R:A.B.B.E arkitektur & utställningar
E-post: anders.rabenius@rabbe.eu
Tel: 070-660 85 71