Diakonia - Människor som förändrar världen
En dokumentär läsning av fem personers verkliga berättelser om kampen för mänskliga rättigheter.

Mod och motstånd

Mod och motstånd är en dokumentär föreställning som gestaltar fem personers kamp för att försvara de mänskliga rättigheterna. Målet är att få upp mänskliga rättigheter på politikers, medias och allmänhetens agenda.

2018-04-26

Föreställning Mod och modstånd är base­rad på intervjuer med fem personer i Diakonias nätverk. Det är personer från Kambodja, Honduras, Zimbabwe, Uganda och Sverige som står i front­linjen för mänskliga rättigheter. Men också tvingats betala ett högt pris för sitt engagemang. Föreställningen presenteras som en läsning och tanken är att öka kunskapen och engage­manget för mänskliga rättigheter och stimulera till samtal om allas lika värde och rätt. Läsningarna är ofta länkade till ett politiksamtal om hur man kan sätta mänskliga rättigheter först i politiken.

De du möter i föreställningen:

Berta Cáseres
Gick i täten för urfolkens rätt till sitt land i Honduras, mördades för sitt engagemang 2016. Diakonia ger bland annat stöd till COPINH, den organisation Berta var med och startade. 

Evan Mawarire
Kritiserar makten i sitt hemland Zimbabwe för korruption. Skapade organisationen This flag och har suttit i fängelse för sitt engagemang för ett fritt Zimbabwe. 

Gerald Rutaro
Hbtq-aktivist från Uganda som kämpar för sin och andras rätt att få älska vem den vill. I Uganda kan man bli fängslad på grund av sin homosexualitet. ReAct är Diakonias partnerorganisation som arbetar för Gerald och andras rätt.  

Lilian Sjölund
Svensk ledarskribent som står upp mot högerextrema grupper. Är författare till boken Hatad där hon skriver om det hat och de hot hon får utstå för sina skarpa texter. 

Tep Vanny
Kämpar i frontlinjen för hennes och andras rätt att behålla sin mark i Kam­bodja, mark som myndigheterna försökt avhysa människor ifrån. Diakonias part­nerorganisation LICADHO samarbetar med Vanny och flera andra i arbetet för att stärka deras rättigheter.

Viktigare än någonsin

Det som förenar dem är modet att stå upp för mänsk­liga rättigheter i en tid då det blir allt farligare att göra det. Deras motstånd är vikti­gare än någonsin, i en tid då det demokratiska utrymmet minskar i världen och mänskliga rättigheter hotas.

Föreställningen skrevs 2017 av Inger Scharis för Voices på uppdrag av Diakonia.