Diakonia - Människor som förändrar världen

Hitta ditt sätt att hjälpa

Det finns massor av sätt att engagera sig för en bättre värld. Allt från att bli givare till att sjunga i kör. Här är några tips.

2016-03-31

Sången som drivkraft för en bättre värld

I alla tider över hela världen har sånger fått bära drömmar och längtan i kampen för rättvisa, fred och frihet. Sånger som förändrar är ett material
för kör med sånger från många länder och tider. Musik och berättelser varvas till en helhet i en konsert som väcker tro, engagemang och förändringslust. Sånger som förändrar är gjort för att passa olika typer av körer. Här kan du beställa notmaterial!

Värderingsövningen: Flyktingspelet

Flyktingspelet är en värderingsövning där man under några få minuter
får känna på hur det känns att inom några sekunder fatta livsavgörande
beslut innan man tvingas på flykt. Material till övningen hittar du här.

Beställ en utställning

En utställning som lyfter fram orsakerna till att människor tvingas på flykt, speglade genom personliga berättelser. Lätt att placera i ett gudstjänstrum eller kafélokal. Ett fint komplement till att lyfta temat i olika samlingar. 

Starta en studiecirkel: Förändring för världens skull

Om ni är en grupp som vill lära er mer om hur världen fungerar, om ni vill veta varför fattiga länder är fattiga eller varför kvinnor drabbas mer av orättvisor än män. Då är detta ett studiematerial som kan användas i en studiecirkel eller som ett samtalsunderlag. Det finns även utbildade Förändringsinformatörer
som kan leda en cirkel. Här hittar du mer information om att hålla en studiecirekl.

Boka in besök från Diakonia

Fördjupning, seminarium eller workshop med en Diakonia-medarbetare? Vi kommer gärna på besök för att berätta mer om orsaker till att människor tvingas fly och vad vi kan göra för att förändra de orsakerna. Kontakta Petter Jakobsson på petter.jakobsson@diakonia.se.

Samlas!

Gör en tonårssamling eller en pensionärsträff med fokus på människor på flykt. Hur ska jag göra? Här finns några enkla förslag på hur du kan lägga upp en samling: Gudstjänst, andakt, församlingskväll, mitt på dagen-träff eller tonårskväll.