Diakonia - Människor som förändrar världen

Ingen människa ska behöva fly

Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem, familjer och ägodelar men aldrig sina rättigheter. Därför vill vi fortsätta hjälpa när katastrofen är ett faktum men också genom vårt långsiktiga arbetet att förändra en orättvis värld.

2016-04-10

Vi vill erbjuda mer kunskap, mer känsla, mer berättelser om hur världen hänger ihop. Vi vill att nyheternas statistik ska bli människor av kött och blod. Genom att lära oss mer om människor i flyktingläger i Libanon eller i Thailand förstår vi orsakerna till att människor tvingas fly. Genom kunskap om världen tror vi att vi och vårt samhälle blir bättre rustade att bistå människor på flykt här i Sverige. Engagemanget för människor här, går hand i hand med engagemanget för kamp mot orättvisor och förtryck i andra länder.   

För orsakerna är många till att människor flyr: 

konflikt och orättvisa

klimat

ojämställdhet 

humanitära katastrofer

social och ekonomisk orättvisa

brist på mänskliga rättigheter

Listan på orsaker kan göras lång men orsakerna är skapade av människor, upprätthålls av människor och kan därför också förändras av människor. Vi vill med kampanjen "Ingen människa ska behöva fly" sprida kunskap om varför människor tvingas på flykt och engagera fler i arbetet för att förändra världen.

"Till sist stod vi inte ut längre"

Majida Jaber vet inte hur hennes son skulle ha klarat sig utan Diakonias samarbetsorganisation Najdeh. Han bar på så djupa själsliga sår från kriget i Syrien att Majida var rädd att han aldrig skulle bli bra.
- Najdeh har gett honom livet tillbaka, säger Majida.

Läs mer här.