Diakonia - Människor som förändrar världen
Inför överlämnandet till Finansdepartementet räknades alla notor som hade skrivits på fysiskt eller via Diakonias webbplats. Notorna lämnades sedan över i lådor med budskapet "Räkna in klimatet i budgeten". Foto: Gustav Hugosson

Kampanjen Springnotan

Diakonias klimatkampanj Springnotan, som pågick från mars till september 2013, är nu avslutad. Hela 7359 personer skrev under varsin nota. Den 2 september överlämnades hela namninsamlingen till Finansdepartementet. Tack alla ni som engagerat er för att Sverige ska hålla sina löften och inte ta en springnota på klimatet.

2013-09-26

Om kampanjen

Springnotan var Diakonias sätt att uppmärksamma hur Sverige inte lever upp till de klimatlöften som man har antagit vid internationella konferenser. Istället för att lägga nya, additionella, pengar på att bekämpa klimatförändringarna har Sverige istället tagit pengar från det svenska biståndet, vilket innebär att Sverige sedan löftena om additionell finansiering togs inte har bidragit med en enda nya krona i klimatfinansiering.

Vi tycker därför att Sverige tar en springnota från sitt klimatansvar. Genom att presentera Sveriges ansvar på en nota ville vi på ett enkelt sätt visa vilka krav vi måste ställa på Sverige.

Arbetet fortsätter

Kampanjen är nu formellt avslutad, men vi är många som envist fortsätter arbeta för att Sverige ska betala det man lovat fattiga länder i klimatskadestånd.

– Sverige har lovat att inte springa från notan utan betala för den nedsmutsning av klimatet som vi, efter hundra år av industrialisering, står för. Om vi inte betalar vår del blir det de fattiga som får betala för vår konsumtion, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

Aktiviteter under kampanjen

Utöver namninsamlingen har Diakonia och frivilligt engagerade lyft frågan i många olika sammanhang, bland annat genom:

Riksdagsseminarium

Konferens i EU-parlamentet

Evenemang såsom Earth Hour-gala, gospelfester och församlingsträffar

Utbildningshelger och konferenser

Sommarturné med stopp på fyra festivaler

Lopp såsom Vårruset och Milspåret

Evenemang i Almedalen

Och mycket mer!

En av Diakonias största namninsamlingar

Måndagen den 2 september lämnades 7359 underskrivna notor över till statssekreterare Mikael Lundholm på Finansdepartementet.

Det gör Springnotan till en av Diakonias största namninsamlingar, hittills. Det hade aldrig gått utan er! Alla ni som deltog har varit med i det viktiga arbetet att sätta fattiga människors rätt till utveckling på agendan. TACK!