Diakonia - Människor som förändrar världen
Två barn, Judy och Lian, leker på ett center för krigstraumatiserade barn i Libanon Genom lek får Judy och Lian bearbeta traumatiska minnen och sorg

Världens Barn

Diakonia är en av de organisationer som deltar i och är förmånstagare till Radiohjälpens riksinsamling Världens Barn.

2018-01-15

Världens Barn är ett samarbete mellan Radiohjälpen och 14 välkända organisationer, SVT och Sveriges Radio. Mer än hundra projekt i världen får stöd varje år. Sedan starten 1997 har Världens Barn samlat in över 1,4 miljarder kronor för att förändra barns livsvillkor i världen. Tillsammans gör vi en unik insamling med upp emot 45 000 engagerade.

Vart går pengarna? 

Allt går till tydliga och budgeterade insatser som syftar till varaktig förändring och ett lokalt ägande i mottagarlandet. Pengarna arbetar i världens svåraste områden – det är där de allra mest utsatta finns, de som allra mest behöver hjälp, de som behöver både akut hjälp för att först överleva men sen få hjälp att själva kunna skapa sina egna liv. 

Diakonias profilprojekt NAJDEH i Libanon

Libanon är ett av de länder som tagit emot flest flyktingar från Syrien – över en miljon. I flyktinglägren råder brist på det mesta. Många av flyktingarna lider av depressioner och posttraumatisk stress efter de fruktansvärda händelser de varit med om. Oron över nuet och framtiden överskuggar allt.

Diakonia arbetar tillsammans med organisationen Najdeh som ger psykosocialt stöd bland annat genom aktiviteter för barn. Det senaste året har varit intensivt. Najdehs socialarbetare har besökt över 1200 hushåll och berättat för människor om deras möjligheter och rättigheter i flyktinglägret.

Najdeh är en av få organisationer i Libanon som arbetar med palestinska flyktingar från Syrien. Förutom hjälp med det allra nödvändigaste, försöker organisationen ändra de lagar och regler som begränsar flyktingarnas möjligheter. Najdeh och Diakonia har inlett ett projekt där vi med påverkan och rättslig hjälp arbetar för att palestinska flyktingar från Syrien ska få vistas lagligt i Libanon.

I Najdehs center runtom i Libanon får både barn som vuxna hjälp att bearbeta traumatiska minnen från kriget och psykologiska problem som uppstått i dess spår. Flyktingarnas mentala hälsa har förvärrats i takt med att deras situation försämrats när pengarna från internationella donatorer sinat. Stödet från Världens Barninsamlingen är därför otroligt betydelsefullt!

Så kan du bidra

Hör av dig till Gabriella Riddez så berättar hon mer om hur du kan bidra till kampanjen