Diakonia - Människor som förändrar världen
Se Ulf Frödins illustrationer på Diakonias politikerutfrågningar.

Fattiga förlorar när skatter flyr

Varje år försvinner tusentals miljarder kronor från fattiga länder – ofta mer än de får i bistånd. Hur kan storbolagen få fly skatterna?

Att företag investerar i fattiga länder är viktigt för utvecklingen. Men när samma företag undviker att betala skatt så drabbas invånarna hårt. Man går helt enkelt miste om pengar som skulle kunna användas till att rusta upp skolor, bygga nya vägar, köpa mediciner eller utbilda sjuksköterskor. Denna typ av skatteflykt sker just nu i Tanzania, Bangladesh, Peru och många andra länder.

Fattiga länder förlorar många miljarder

Enligt uträkningar från Christian Aid beräknas utvecklingsländer förlora mer än 160 miljarder dollar i uteblivna skatteintäkter – varje år. Detta genom att företagen fakturerar falskt och manipulerar prissättningen, till exempel genom att sälja varor och tjänster till konstgjort höga eller låga priser inom den egna koncernen. Allt för att minimera vinsten och därmed skatten.

För varje biståndskrona försvinner sju

För varje biståndskrona till utvecklingsländerna försvann sju kronor i kapitalflykt år 2011. Merparten, över 60 procent,av detta utflöde bestod av företags skatteflykt. Skatteflykten är med andra ord ett stort utvecklingshinder eftersom resurserna behövs för att främja företagsamhet och investeringar i de fattiga ländernas egna ekonomier.

Vad vill Diakonia?

Diakonia vill att Sveriges regering stävjar skatteflykten genom att öka öppenheten i företagsrapporteringen. Bland annat genom krav på så kallad land-för-land-rapportering. Det vill säga att företag måste göra en fullständig finansiell rapportering av vinster och skatter i varje enskilt land där de verkar.