Diakonia - Människor som förändrar världen
Tecknaren Ulf Frödins träffsäkra bilder fanns med på alla politikerutfrågningar.

Politikerutfrågningar inför valet

Inför valet ordnade Diakonia och lokala församlingar politikerutfrågningar på flera orter i landet. Syftet var att lyfta in de globala rättvisefrågorna i valdebatten.

2014-09-11

Svenska beslutsfattares ansvar

Svenska och europeiska beslut har stor inverkan på världens fattiga, men de har inte någon omvänd möjlighet att påverka demokratiska processer i rika länder. Därför gäller det att påminna våra politiker om deras ansvar för hållbar utveckling och rättvisa.

Det har blivit bättre!

På många områden blir världen bättre. Allt fler barn går i skola. Andelen fattiga minskar. Hundratals miljoner barn har vaccinerats. Över hälften av jordens befolkning lever idag i demokratier. Trettio länder har antagit lagar och strategier för att minska våld mot kvinnor och flickor.

2,6 miljarder människor lever i fattigdom

Men fortfarande lever 2,6 miljarder människor – en tredjedel av världens befolkning – på mindre än två dollar per dag. Antalet människor som lever i fattigdom i Afrika ökar i antal trots höga tillväxtsiffror. 

Dessutom drabbas de redan fattiga och utsatta av klimatförändringarna, orsakade av de utsläpp som industriländerna pumpat ut i atmosfären de senaste tvåhundra åren.

Varje år förlorar dessutom fattiga länder 160 miljarder dollar i kapitalflykt.  Det är tio gånger mer än vad de får i bistånd. Pengar som istället kunde bidra till utveckling.

Politikerutfrågningar på ett tiotal orter

Tillsammans med lokala församlingar och studieförbundet Bilda genomförde Diakonia politikerutfrågningar på ett tiotal platser runt om i Sverige under 2014.

Vi bjöd in riksdagsledamöter och ställde frågor om bistånd, skatteflykt, exportkrediter och klimat.

Några exempel:

Hur kan biståndspolitiken förbättras utifrån mottagarnas perspektiv?

Vad kan Sverige göra mer för att motverka skatteflykt i länder med stor fattigdom?

Svenska staten stödjer svenska företag genom exportkreditgarantier och lån men kräver inte att insatserna inte ska bidra till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Sverige lägger 300 miljoner i FN:s gröna klimatfond men varför tas pengarna från det ordinarie biståndet?

Politikerutfrågningarna var möjliga att genomföra tack vare stöd från PostkodLotteriet och ett samarbete med Bilda och lokala församlingar. Stort tack till alla som deltog!