Diakonia - Människor som förändrar världen
Åhörare på seminariet vid Vinterkonferensen.

Vinterkonferensen

Under Equmeniakyrkans vinterkonferens i Sunne i januari 2015 höll Diakonia två seminarier med Ched Myers: Jesus and the Empire och Paul and the Empire. Här kan du ladda ned och titta på seminarierna.

Webbinarier på engelska med Ched Myers

Ched Myers, amerikansk anabaptistisk exeget och aktivist, tar oss med på en halsbrytande resa i Nya Testamentets kamp mot imperiet och utmanar alla rådande ordningar.

Temat är :”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förändrar världen” med underrubrikerna ”Jesus and the empire” och ”Paul and the Empire”.

Klicka på länkarna för att titta på webbinarierna i efterhand! 

13 januari: Jesus and the Empire

14 januari: Paul and the Empire

Ched Myers har vid flera tillfällen medverkat vid olika Diakoniaarrangemang och han har blivit något av Diakonias husteolog de senaste åren.