Diakonia - Människor som förändrar världen
Åhörare på seminariet vid Vinterkonferensen.

Vinterkonferensen

Under Equmeniakyrkans vinterkonferens i Sunne i januari 2015 höll Diakonia två seminarier med Ched Myers: Jesus and the Empire och Paul and the Empire. Här kan du ladda ned och titta på seminarierna.

2017-01-27

Webbinarier på engelska med Ched Myers

Ched Myers, amerikansk anabaptistisk exeget och aktivist, tar oss med på en halsbrytande resa i Nya Testamentets kamp mot imperiet och utmanar alla rådande ordningar.

Temat är :”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förändrar världen” med underrubrikerna ”Jesus and the empire” och ”Paul and the Empire”.

Klicka på länkarna för att titta på webbinarierna i efterhand! 

13 januari: Jesus and the Empire

14 januari: Paul and the Empire

Ched Myers har vid flera tillfällen medverkat vid olika Diakoniaarrangemang och han har blivit något av Diakonias husteolog de senaste åren.