Diakonia - Människor som förändrar världen
Pojke i flyktingläger

Insamling: Barn på flykt från Myanmar/Burma

Kan din församling vara med i Diakonias vår- och valborgsinsamling för barn på flykt? Diakonia finns på plats i flyktinglägren i Bangladesh. Med mer pengar kan vi göra ännu mer!

Det talas om ett folkmord. Så brutal är fördrivningen av den redan förtryckta folkgruppen rohingyer i Myanmar/Burma. Hundratusentals människor har flytt. De som lyckades ta sig över gränsen till grannlandet Bangladesh hamnade mitt i ett nytt kaos.

Diakonia finns på plats genom vår lokala samarbetsorganisation Unite Theatre for Social Action.

Detta gör vi tack vare insamlade medel:

Stöttar drabbade och traumatiserade barn, genom teater och lek.

Delar ut kläder

Delar ut hygien-kit till flickor och kvinnor

Håller utbildningar för stoppa sjukdomen difteri, som spridit sig snabbt i lägren

Vad kan du och din församling göra?

Gör en insamling vid valborgselden, på vårkonserten eller gudstjänsten. Använd bildspelet och materialet som du hittar i menyn till höger på den här sidan.

BE!
För att fred och försoning ska bli möjlig. För barn som förlorat sina föräldrar och bär på fruktansvärda erfarenheter från fördrivningen. För Diakonias hjälparbetare på plats.

GE!
Diakonias katastroffond är öppen för gåvor på Plusgiro 90 33 04-4 eller Swish 90 33 04 4. Märk inbetalningen: Rohingyer på flykt.