Diakonia - Människor som förändrar världen

Akut torka - nu gör vi en valborgsinsamling för att rädda liv!

Diakonia är på plats och delar ut mat och vatten. Kan din församling vara med i insamlingen? Ta två minuter och titta på videohälsningen ovan där vår landchef i Somalia, Stephen Ndichu, berättar om den fruktansvärda situationen.

2017-03-17

Stephen Ndichu är på plats i de svårt drabbade områdena. Han berättar att 439 000 människor är i akut behov av humanitär hjälp. Det är nästan lika många människor som invånarna i Malmö och Uppsala sammanlagt.
— Möjligheten att agera tidigt är redan förbi. Möjligheten att förhindra en svältkatastrof håller på att glida oss ur händerna. Världen måste agera snabbt. Vi måste agera nu!

Uteblivna regn som har påverkat jordbruksproduktionen, fallande inkomster, stigande livsmedelspriser och fortsatta problem tillföljd av konflikter och osäkerhet är några av orsakerna bakom den allt mer alarmerande situationen i länderna i östra Afrika. 

Diakonia arbetar med långsiktigt bistånd i Somalia sedan många år. Nu gör vi och våra lokala samarbetsorganisationer akuta humanitära insatser för att säkra tillgång till de mest nödvändiga behoven, som till exempel mat och vatten.

Vi ber er församlingar om stöd. Hjälp oss att rädda liv!

Plusgiro: 90 33 04-4 / Swish: 90 33 04 4 / Märk inbetalningen Valborg