Diakonia - Människor som förändrar världen

Tack för din beställning!

Vad roligt att din kör vill använda notmaterialet till "Sånger som förändrar". Jag kontaktar dig inom kort! 

Har du några frågor om materialet och "Sånger som förändrar" är du välkommen att kontakta mig! 

Vänliga hälsningar Ida Hennerdal, Diakonia