Diakonia - Människor som förändrar världen

Mer material för bön och gudstjänst

Här har vi samlat material som vi använt tidigare och som fortfarande fungerar bra att använda för gudstjänst och bön. 

Bön

Gud, vår jord svävar fram som ett litet korn i världsalltet.
Tack att du ger oss uppgiften och ansvaret
att göra den till en plats där ingen behöver leva i rädsla, ofred eller förtryck, 
eller vara utestängd från andra människor på grund av hudfärg, nationalitet eller tro.

Gud, vi ber om modet och kraften att nu leva förutseende 
så att våra barn med stolthet kan leva fullt ut som människor 
i harmoni med skapelsen, varandra och sig själva.

Gud, under livets långfredagar, 
när vi kan uppleva att livet och vi själva sjunker till botten som gråsten,
när vår kraft inte räcker till ens för oss själva
när vi reagerar genom att försöka ha kontroll över själva livet 
genom att förstärka murarna kring våra egna uppfattningar och värderingar
när vi ser om vårt eget genom att sätta taggtråd runt våra livsmönster
Gud, befria oss då, bryt då in med lekens och glädjens skaparkraft 
så att vi ser att vi är en del av hela detta stora som är 
Din värld, Ditt stora folk och Din kärlek!
AMEN

Bön

Herre, väck din kyrka, och börja med mig!
Herre, gör din församling levande, och börja med mig!
Herre, skapa fred överallt på jorden, och börja med mig
Herre, skänk din kärlek och sanning till alla människor, och börja med mig.
AMEN
Bön från Kina

Bön

Gud, ända tills den ideologi som håller en ras förmer än en annan 
slutgiltigt är besegrad, 
ända tills det inte finns någon andra klassens medborgare i något enda land,
ända tills en människas hudfärg inte är mer kännetecknande än färgen på hennes ögon,
ända tills grundläggande mänskliga rättigheter på ett rättvist sätt garanteras alla,
ända tills drömmen om en bestående fred och medborgarskap för alla blir verklighet,
ända tills den ondska som låter ett barn bli utsatt för övergrepp förlorat sin makt,
ända tills den dag då ingen nation upplever konflikter och ofred 
så ropar dina barn till dig Gud: Låt dagen komma, låt freden vara bland oss!
Vi tror att dagen kommer då kärlek, respekt och mänsklig värdighet lever mitt ibland oss.
Förbarma dig, vi väntar på Dig Gud.
AMEN

Bön

Gud, vår Skapare och Befriare,
ge oss kraft att vara salt i en värld av bedräglig sötma, 
att vara ljus i en mörklagd värld, 
att öppna ögonen för vart din väg för oss
och att tala tydligt om ditt sanna rike.
Låt ditt ljus bryta fram för oss som morgonens värmande sol
och läk din värld i oss och genom oss.
I Jesu Kristi namn. 
AMEN

Bön

Gud mitt i livets motsatser, bevara oss från uppgivenhet,
ge oss kraft och hopp ur Livets källa, 
lär oss att i varje mänskligt möte se ett du, en gåva, som gör oss rika.
Stilla vår oro i all förvirring. Möt oss, led oss på framtidsvägen,
Mitt i en värld av ständig förändring när vår tillvaro känns utsatt och hotad,
slut in oss i din kärlek, den stadiga punkt där vi kan få liv och tro.
Ge oss lust att leva som Dina barn. Du ser, hör och bekräftar oss.
AMEN

Bön

Ord används för att förvirra, distrahera, manipulera, skapa illusion, köpa makt och tid.
Gud hjälp oss höra din röst, varifrån den än kommer, genom bruset. 
Hjälp oss att lyssna till ditt helande, uppmuntrande, inspirerande, uthålliga och livgivande ord.
AMEN
(Bönen är baserad på en text från Iona)

Tackbön inför textläsning

Gud vi tackar dig för orden.
Orden som ger oss liv, 
orden som bryter murar mellan människor, 
orden som väcker kärlek och medkänsla över oändliga avstånd,
orden som oroar och utmanar,
orden som stärker och tröstar,
orden som skapar världen.

Herre, tack att du talar när och hur och var du vill.
Tack för att du väljer de minsta och mest avlägsna för att göra din vilja känd.
Tack för att du finner profeter där vi inte tror att vi behöver lyssna.
Ge oss öron att höra din röst.
Gör orden till handling i oss. Låt orden bli förändring, bröd och värdighet för din värld.
AMEN

En bekännelse i bruset av budskap

Gud, vi bekänner att vi ofta slutar lyssna till ditt ord
Att vi ignorerar dina profeter 
och inte hör de fattigas rop på rättvisa.

Vi bekänner att vi söker underhållning och tröst 
och undviker att störas eller utmanas
Att vi hellre drar oss tillbaka till en fantasivärld 
än möter verkligheten och den suckande skapelsens lidande människor.
Att vi föredrar snuttar och sensationer
framför den långa berättelsen om vardagens kamp, tro, hopp och dyrköpta segrar.

Vi bekänner att vi tar vår yttrandefrihet för självklar 
och högljutt delar med oss av våra åsikter om allt som verkar viktigt
och att vi ibland är rädda att säga det minsta som kan äventyra vår trygghet och prestige.
Samtidigt tystas bröder och systrar över hela världen med kulor och i fängelser
när de kräver rättvisa, förändring och rätten att leva i värdighet.

Trosbekännelse

Jag tror på Gud som är kärlek och har gett jorden till alla folk.
Jag tror på Jesus Kristus, som kom för att hela oss, och för att göra oss fria från alla former av förtryck.
Jag tror på Guds Ande, som verkar i och genom alla som är vända till sanningen.
Jag tror på de troendes gemenskap som är kallad att tjäna folket.
Jag tror inte på de starkas rätt, inte heller på arméernas styrka eller förtryckets makt
Jag tror på mänskliga rättigheter, på ickevåldets kraft, och att alla kvinnor och män har samma värde.
Jag tror inte att krig och hunger är oundvikliga, att freden är onåbar, eller att misshandel av vår jord är Guds vilja.
Jag tror på enkelhetens skönhet, på kärlek med öppna händer och fred på jorden.
Jag vågar alltid och trots allting, tro på Guds kraft att förändra och omforma, och att skapa ett rike av fred och rättvisa för hela mänskligheten.
Indonesiskt credo

Välsignelse

I: Må  Gud välsigna oss med tillräckligt hopp
II: för att höja blicken bortom morgondagen och erkänna den värdighet och respekt som tillhör varje människa som genom vår okunskap eller våra fördomar blivit åsidosatt eller ställd utanför.
I: Må Gud välsigna oss med tillräckligt mod
II: för att möta de utmaningar som tillvarons destruktiva krafter låter komma i vår väg i form av egoism, missbruk och våld. Att vi blir orädda, alla vi som utgör din kyrka och din mänsklighet
I: Må Gud välsigna oss med tillräcklig tro
II: för att i varje syster och bror känna igen ditt ansikte.
Ur Inklusiva mässan från Costa Rica

Välsignelse

Må Gud välsigna oss med vånda inför alltför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer så att vi får leva från djupet av våra hjärtan.
Må Gud välsigna oss med passionerad vrede över orättvisor, förtryck och utsugning, så att vi kan arbeta för fred, rättvisa och frihet.
Må Gud välsigna oss med kärlek, så att vi kan vara så som vi önskar att andra ska vara.
Må Gud välsigna oss med tårar att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig, så att vi kan sträcka ut våra händer till hjälp och tröst.
Må Gud välsigna oss med tillräckligt mycket dåraktighet, för att vi ska kunna tro att vi får betyda något för världen, så att vi kan göra det som andra säger är omöjligt, att komma med rättvisa och godhet till alla människor.

Välsignelse

Må Gud skriva i ditt hjärta
Välsigna dig och ge dig riktning.
Sedan sända dig som levande brev till världen.
AMEN

Sändningsord

L: Kristus har inga händer utom våra händer
A: Inga händer utom våra händer att göra Guds vilja i världen.
L: Kristus har inga läppar utom våra läppar.
A: Inga läppar utom våra att ropa ut det glada budskapet.
L: Kristus har ingen kärlek utom vår kärlek
A: Ingen kärlek utom vår att dela med de fängslade, de tystade, de förföljda och de bortstötta.
AMEN
(Sändningsorden kommer från Iona)