Diakonia - Människor som förändrar världen

Gudstjänst ”Låt fred och rättvisa omfamna varandra”

Till Diakonias kampanj Kryphålet har Martin Karlsson, pastor i Skåre, tagit fram en ett förslag till gudstjänst med fredstema. Använd hela materialet eller delar i er egen gudstjänst!

Gudstjänstmaterialet är sammanställt av Martin Karlsson, pastor i Equmeniakyrkan i Skåre och deltagare i Diakonais studieresa till Thailand och Burma/Myanmar 2016.

Läs mer om kampanjen Kryphålet här.

Gemensam sång
Förslag: Psalmer och Sånger 96, Psalmer och Sånger 706

Ingångsord

Alternativ 1
(Texten kan läsas som en växelläsning eller enskilt av gudstjänstledare)
L: Ledare
F: Församlingen
L: Halleluja! Prisa Herren, min själ!
F:Jag vill prisa honom så länge jag lever, lovsjunga min Gud så länge jag är till. L:Lita aldrig på mäktiga män, människor som ingen hjälp kan ge.
F: De ger upp andan och blir jord igen, då går deras planer om intet.
L: Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.
F:Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.
L: Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. Herren befriar de fångna,
F: Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna,
L: Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor men korsar de ondas planer.
F: Herren härskar för evigt, din Gud, o Sion, från släkte till släkte. Halleluja! (Psaltaren 146)

Alternativ 2
Jesus sa: ”Saliga är de som håller fred, de skall kallas Guds söner och döttrar” (Matt 5:9)
Vi är här. Vi är Guds döttrar och söner.
Du Gud, kallar oss till att stå upp för fred.
Du ropar till oss att kämpa emot orättvisa och förtryck.
Vi är här. Vi är dina döttrar och söner.
Gud, öppna våra öron så att vi hör dig.
Öppna våra ögon så att vi ser dig.
Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot dig.
Du är vår fred (Efesierbrevet 2:14)
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Bekännelse och bön om förlåtelse
(Texten kan läsas som en växelläsning eller enskilt av gudstjänstledare)
L: Ledare
F: Församlingen
F: Gud förlåt oss de gånger vi tystnat då vi skulle stått upp för det goda.
Gud förlåt oss de gånger våra ord och handlingar inte går ihop.
Gud förlåt oss när den kreativitet vi fått från dig missbrukas
och istället bryter ned.
Gud förlåt vår likgiltighet inför en värld som lider.
Gud förlåt oss när vi sätter vår tillit till vapen och våld och sluter oss för din kärlek.
L: Gud älskar oss och känner oss.
Du är förlåten.
Du är älskad.
Lev i den kärlek som Jesus Kristus visat dig.

Textläsning
Han skall döma mellan folken,
skipa rätt bland alla folkslag.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig. (Jesaja 2:4)

eller

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,
alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.
Han skall förkunna fred för folken,
och hans välde skall nå från hav till hav,
från floden till världens ände. (Sakarja 9:10)

eller

Textläsning från Jesus började undervisa dem och sade:
”Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka,
de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade,
de skall se Gud.
Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket. (Matteusevangeliet 5:2-10)

Gemensam sång
Förslag: Psalmer och Sånger 369, Psalmer och Sånger 37

Predikan

Gemensam sång
Förslag: Psalmer och Sånger 591

Förbön
(Bönen är indelad i fyra delar och kan med fördel läsas av flera personer)
Gud vi ber för beslutsfattare i vårt land. Vi ber om djärvhet och mod att inte sätta svenska exportvinster framför mänskliga rättigheter. Vi ber istället om vishet att fatta kloka beslut. Vi ber för de konfliktområden där svenska vapen fortsätter att förlänga och försvåra situationen. Ge svenska beslutsfattare modet att inte vara en del av förtrycket utan stå på de förtrycktas sida. Gud, låt våra beslutsfattare bli röster för ditt fredliga rike.

Gud vi ber för de som har förlorat nära och kära, som skadats, hotats eller har tvingats på flykt På grund av svenska vapen runt om vår värld.
Gud, ingen människa skall behöva leva i rädsla.
Vi ber för de som har förlorat sina hem.
För de som har förlorat sina arbeten.
För de som har förlorat sitt hopp.
Tröstens Gud, kom till varje sörjande människa.

Så ber vi för oss. Här och nu.
Vi ber om mod agera.
Vi ber om kreativitet och fantasi att hitta nya vägar till fred och rättvisa.
Ge oss mod att ställa oss bredvid människorättsaktivister i deras kamp.
Låt oss var och en få vara redskap i arbetet för fred och rättvisa.

Hjälp oss Gud när vi tröttnar.
Hjälp oss Gud när vi vill ge upp.
Rädda oss från cynism och hopplöshet.
Låt din kyrka få vara ett tecken - ett fredens tecken.
Låt ditt rike komma och låt din vilja ske.
Amen

Ta en stund i tystnad.

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen

Välsignelsen
Alternativ 1
Må Gud välsigna oss/dig så att vi/du aldrig slutar tro på att en annan värld är möjlig.
Må Gud överraska oss/dig så att vi/du på nytt påminns om Gud närvaro.
Må Gud utmana dig att kliva in i det okända och hitta nya stigar.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Alternativ 2
Må Gud välsigna dig med obehag
inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer
så att du får leva på djupet av ditt hjärta.
Må Gud välsigna dig med vrede
över orättvisor, förtryck och utsugning
så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred.
Må Gud välsigna dig med tårar
att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig,
så att du kan sträcka ut handen och trösta dem
och förvandla deras smärta till glädje.
Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet
för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen,
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt
för att komma med rättvisa och godhet till
alla våra barn och fattiga.
I Jesu Kristi namn, amen.
( ”En franciskansk välsignelse” Denna välsignelse är formulerad av Philip Yancey och går att hitta på fred.skr.org)

Sändningsord
Rättvisans Gud.
Du kom till oss.
Du söker oss genom din son Jesus Kristus.
Du kom för att tjäna inte bli betjänad.
Sänd oss nu att tjäna den värld som du älskar.
Sätt som skor på våra fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. (Efesierbrevet 6:15)

Gemensam sång
Förslag: Psalmer och Sånger 288, Ung Psalm ”Vi skall vandra i Guds kärleks ljus”