Diakonia - Människor som förändrar världen

Bön och gudstjänst med tema Människor på flykt

Det finns många tillfällen för församlingen att ta upp frågor som berör människor på flykt och Diakonias arbete. Några exempel är vid bibelstudier, gudstjänster, i samtal och bön. Här hittar du böner och sändningsord som du kan använda! 

En bön om hopp

Gud, när vi vet att så många i vår värld tvingas fly så känns det ibland hopplöst.
Men vi tackar Dig att hoppet inte är en känsla eller en ansträngning, inte nåt vi behöver klamra oss fast vid de dagar då vi orkar.
Tack att Du visat vägen så hoppet blivit synligt, så det bär och förvandlar.
Vi har inte förmåga att alltid välja det goda, men det har Du Gud, Du som inte kan välja det onda. Du som är vårt hopp, Du som alltid skapar nytt!
Hjälp oss att följa Dig!
Hjälp oss att alltid våga tro och leva i hoppet att natten söker ljuset!
Ge oss nu kraft att kämpa för godhet som förändrar världen.
Ge oss nu mod att avslöja orättfärdiga strukturer och villighet att ändra dem.
Ge oss nu villighet att handla utan motkrav eller förväntan på tack.
Ge oss nu fantasi att vara dina kreativa händer i världen.
Gud, frigör oss nu till handling för livets skull, för våra systrars och bröders skull,
för hela skapelsens skull.
Gud, låt fredliga tider komma,
låt rättvisan komma,
låt Ditt rike komma!

En bön för människor på flykt

Gud, ingen människa är främling för Dig.
Ingen som är övergiven av människor är glömd av Dig.
Ingen som har tvingats lämna sitt land och skiljas från sina kära är skild från Dig Gud.
Ingen som måste söka sitt uppehälle i främmande land är främmande för Dig.
Ingen behöver söka asyl eller visa id-handling hos Dig.
Gud, du som själv blev ett landsflyktigt barn, Du som varit där före alla andra, Tack att du vet hur det är!
Gud låt oss förstå att det inte finns någon enda människa som är flykting men att det finns människor på flykt. Låt oss förstå att det inte finns tiggare eller fattiga men att det finns människor som tigger och är fattiga!
Gud vi ber att alla människor på flykt en dag ska få komma hem, 
att alla människor som lever som slavar en dag ska få sin frihet,
att alla människor som är hungriga en dag ska få bli mättade,
att alla människor som tystas en dag ska få göra sin röst hörd.
Om allt detta ber vi tillsammans med alla dina barn i hela världen.
Hör oss och förbarma dig över oss Gud!

Flykten valde oss

Gud, fåglarna väljer flykten. Men många av oss valde den inte.
Flykten valde oss. Nu är vi här i din värld Gud.
De av oss som inte blev valda men ändå frihet äger,
hjälp oss att bära den tunga flykt så många tvingas bära!

Bojan väljer foten. Många av oss valde att vandra.
Natten var barmhärtig. Nu är vi här i din värld Gud.
Alla dessa är för många, kanske den frie trygge säger.
Men Gud, kan vi bli för många som vet vad frihet är?

Ingen väljer nöden. Många av oss valde den inte.
Den valde oss på vägen. Nu är vi här i din värld Gud.
Och alla vi som ej blev valda, vi vet vad frihet väger.
Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!

Bearbetning av Stig Dagermans Flykten valde oss. Dagsedlar (1953)

Esmeraldas bön

Jag förstår nog inte varför en gräns, en dörr blir stängd.
Jag vet Din kärlek gäller alla, 
som lider, som gråter, som tror och förlåter.
Hjälp alla människor som lever i flykt,
och ge dem en plats där de kan leva tryggt.
Och rör våra hjärtan så att vi kan se,
Gud visa vägen och lär oss att ge.
Din kärlek är evig, trofast och sann,
lär oss att dela den med varann.

Esmeraldas bön, Ringaren i Notre Dame

Sändningsord:

Vi frågade: Hur ska vi finna Gud och meningen med livet?
Jesus svarade: Sök bland dem som är hungriga, nakna, sjuka och i fängelse, och ni ska finna mig.
Gå i frid och sök Herren där han sagt att han ska finnas.
AMEN

Andakt.

Den bibliska berättelsen är berättelsen om flykt och vandring. Från första Mosebokens förvisning ur paradiset till apostlagärningarnas kyrka som jagas bort från Jerusalem och sprids över den då kända världen.

Men lika mycket som det är en berättelse om människan utsatthet och exil så är det en berättelse om Guds barmhärtighet och omsorg om flyktingen. Om du vill kan du skriva ut texten som följer och klippa den i korta pappersremsor som du delar ut så att var och en i gruppen får läsa en rad. Sedan avslutar ni med en gemensam bön.

  • Varje flykting som kommer över gränsen är en egen bibelbok.
  • Varje flykting som kommer över gränsen är som de första människorna som drivs ut ur paradiset.
  • Varje flykting som kommer över gränsen är en profet som flyr för sitt liv.
  • Varje flykting som kommer över gränsen är en Jona som flyr över havet.
  • Varje flykting som kommer över gränsen är en av Israels barn som flyr från Farao genom hav och öken.
  • Varje flykting som kommer över gränsen ett folk i exil i Babylon.
  • Varje flykting som kommer över gränsen är som Josef, Maria och Jesus som flyr från Herodes.
  • Varje flykting som kommer över gränsen är som en apostel som fördrivs av romarrikets soldater.
  • Varje flykting som kommer över gränsen är precis som du och jag.

Gud vi ber: Hjälp oss att se den främmande och känna igen oss själva.
Lär oss se det som är lika i varje människa, inte det som skiljer.
Ge oss ingen ro så länge så många lever i oro.
Ge oss ingen frid när fred saknas för så många.
Hjälp oss leva i en värld av oro och ofred med ett hopp om trygghet och fred.
Du är barmhärtighet. Du vet allt om att vara på flykt.
Lär oss något om barmhärtighet.

AMEN.