Diakonia - Människor som förändrar världen
Bön och gudstjänst är utmärkta tillfällen att komma tillsammans och be för rättvisa runt om i världen. Denna bild är tagen vid en gudstjänst i Nord-Kivu, Kongo-Kinshasa. Foto: Joakim Roos

Bön och gudstjänst med fokus på klimat

Klimatfrågorna blir allt mer brännande och vi ser redan nu konsekvenserna av ett allt varmare klimat. I församlingen finns många tillfällen att ta upp klimatfrågor och Diakonias arbete. Klimatförändringarna drabbar dock inte alla människor på samma sätt. Det är de människor som redan nu kämpar för sin överlevnad som drabbas både först och mest. Klimatförändringarna är därför en viktig rättvisefråga.

”Det viktigaste man kan göra som enskild, är att sluta vara enskild”

Så sa Martin Hedberg, meteorolog och väderpresentatör, när han deltog på ett seminarium på Equmeniakyrkans kyrkokonferens i maj 2019. På många sätt är det just att inte vara enskild som är församlingens väsen. Tillsammans kan vi läsa Bibeln, lyssna in Gud och vara ljus och salt i världen. Så också i klimatfrågan. Denna fråga som påverkar så grundläggande förutsättningar för vårt samhälle kan inte hanteras ensam. Vi behöver varandra. För att öka vår kunskap om klimatförändringarnas effekter, för att inspirera varandra till att agera och för att hämta hopp när det känns hopplöst.

Bön för dem som drabbas 

Diakonia arbetar på olika håll i världen för att hjälpa människor som redan nu känner klimatförändringarnas effekter, in på huden. Att uppmärksamma detta, be och samla in pengar kan vara ett sätt att engagera sig för klimatet. Här finner du material som kan användas på gudstjänster eller i andra samlingar. Om du vill ha materialet i ett annat format eller har frågor om projekten som presenteras går det bra att ta kontakt.

Ladda ned gudstjänstmaterialet

NamnStorlekFiltypLadda ner
Presentation klimat pdf 1654 KB PDF
Underlag till presentation om klimaträttvisa 183 KB PDF
Böner om klimat 122 KB DOCX