Diakonia - Människor som förändrar världen
Bön och gudstjänst är utmärkta tillfällen att komma tillsammans och be för rättvisa runt om i världen. Denna bild är tagen vid en gudstjänst i Nord-Kivu, Kongo-Kinshasa. Foto: Joakim Roos

Bön och gudstjänst med fokus på klimat

Under hela 2015 fokuserar Diakonia på klimatförändringarna som en rättvisefråga. Det finns många tillfällen för församlingen att ta upp klimatfrågor och Diakonias arbete. Några exempel är vid bibelstudier, gudstjänster, i samtal och bön. Här hittar du böner och sändningsord som du kan använda! 

En bön i klimatångestens tid

Herre, den första sanningen om våra liv är att vi är skapade.
Vi fick en egen plats i världen; skör, bräcklig och underbar.
Vi fick en plats att använda, att njuta, att kalla vårt hem i universum.
Men Herre, vi nöjde oss inte. Vi ville ha mer och det sköra gick sönder.
Nu står vi där och undrar vad som ska bli av oss. Om havet stiger,
om öknen breder ut sig, om skogen dör – vad ska det bli av oss?
Den andra sanningen om våra liv är att du älskar oss hela vägen genom död till liv.
Den tredje sanningen om våra liv är att du lovat att aldrig överge oss.
Herre, hjälp oss leva med dessa sanningar om våra liv så att vi ser vår utsatthet,
vi ser vår möjlighet och vi ser vårt hopp.
Kalla oss till det svåraste: att knyta ihop våra kunskaper, våra tankar och våra handlingar så att vi blir hela mäniskor som kan göra det trasiga helt.
Du som skapar, älskar och bevarar oss.
AMEN

En bön

Gud, jag vill inte att människorna ska vara en parentes i jordens historia.
Gud, jag vill inte att vi ska vara en sekund-gnista i de geologiska tidsåldrarna.
Jag vill inte att skratt och musik ska tystna på jorden.
Jag vet att du också älskar det mänskliga bullret, vår möda, vår lust, vår kreativitet,
vår kraft att ordna och styra.
Men Gud, nu blev det ju så fel. Vi trodde att syndafallet var något existentiellt,
något religiöst, inte något som kunde rubba jordens ordning, inte smälta nordpolens is. Vi trodde inte vi skulle kunna ställa till det så.
Vi trodde andligt var andligt och praktiskt var praktiskt och att de inte hade något
med varandra att göra.
Vi trodde i vår enfald att du var mest intresserad av andlighet och skönsång,
så vi skulle kunna ta hand om det praktiska. Om oljan och kolet, om gruvor och skogsindustri.
Vi trodde du gillade kyrkor mest, så att vi kunde få bygga motorvägar och anlägga plantager i fred.
Gud, det blev inte bra. Vi ville kanske inte illa, vi trodde vi gjorde rätt. Men det blev fel.
Herre, vi vet inte hur det här ska sluta.
Du har ju vänt upp och ner på människors liv förr. Du har kallat profeter och gett skrämda lärjungar mod. Vi behöver dig. Kom till oss.
AMEN

Sändningsord i vår tid

Vi hade tro, vi hade hopp och vi hade kärlek.
Kanske tron är borta, men då har vi hopp och kärlek kvar.
Låt oss börja där i så fall.
Kanske är hoppet också borta i en värld som vår.
Kanske är då kärlek allt vi har kvar, om så bara en gnutta.
Så låt oss då börja där. Låt oss gå med en gnutta kärlek till världen.
– kanske möter vi tro och hopp hos någon på väg åt samma håll som vi.
AMEN

Bön

Himlarna förklarar dig Gud:
stjärnor, solar, galaxer, nebulosor, molnet och ljuset, stormen och regnbågen,
bergen, floderna och haven, allt talar om din kraft.
Gud, skaparen av allt, vi prisar dig.

Jorden är din Gud:
Knoppar och blommor, frukt, frön och höga träd,
fjärilar och skalbaggar, fiskar och valar, rådjur och örnar,
allt är tecken på din skönhet och talar om ditt förnyande liv.
Gud, skaparen av allt, vi prisar dig.

Vi är ditt folk, o Gud:
föräldrar och sjuksköterskor, lärare och hantverkare, lekande barn, bönder och poeter,
män och kvinnor, i ungdomens kraft och i åldrandets svaghet, i ensamhet och i vänskap.
Alla berättar om din vishet och om din kärlek.
Gud, skaparen av allt, vi prisar dig.

Nu ber vi för jorden.
Vi vet att isarna smälter och öknarna breder ut sig.
Vi hör om stormar och översvämningar, om torka och förstörda skördar.
Vi vet att växthusgaserna gör att temperaturen i atmosfären börjar närma sig krispunkten.
Herre förbarma dig. Herre förbarma dig.

Vi ber för dem vars åkrar översvämmas av vattnen,
och för dem vars marker torkar och ger sämre skördar år för år,
Vi ber för dem som tvingas gå miltals för att finna arbete eller vatten,
Herre förbarma dig. Herre förbarma dig.

Vi bekänner vårt ansvar och vår skuld till att jorden skadas,
Vi erkänner vårt omättliga begär efter mer och mer,
våra felaktiga val och vårt slöseri med jordens resurser,
Herre förbarma dig. Herre förbarma dig.

Vi är ditt folk Gud, kallade att leva i ditt rike för rättvisa och fred,
att älska vår nästa, nära eller långt borta.
Välsigna och stärk dem som är oroliga för morgondagen
och de som satsar sina liv för en bättre framtid.
Gud bortom oss, Gud bredvid oss, Gud framför oss, Gud inom oss,
Vi tackar för förlåtelse, styrka och hopp som Du ger oss genom din kärlek,
genom Jesus Kristus, vår Herre.
AMEN

Bön

Gud, skaparen av allt, Du som blir en av oss genom Jesus,
och som är med oss genom din Ande,
vi ger dig vår oro för jorden, dess folk och liv.

Vi ber att ländernas ledare ska fatta beslut som ger jorden och alla som bor på den
en framtid och ett hopp, och som ger den fattige sin rätt.
Ge oss ödmjukhet att kunna arbeta tillsammans, ge oss klokskap att kunna fatta de nödvändiga och bästa besluten inför alla komplexa problem vi möter.
Gud, i din nåd, hör vår bön.

Vi tackar för arbetet i internationella organ och alla organisationer som arbetar
för att bekämpa klimatförändringarna och för att skapa fred i en värld av våld och kaos.
Ge oss alla insikt, styrka och beslutsamhet som vi behöver när vi arbetar
med dig Gud, i din värld,
Gud, i din nåd, hör vår bön.

Vi tackar för de många tecknen på ditt rike mitt i livets glädje och kamp,
Vi ber för alla som lider av fattigdom, orättvisor eller våld.
Särskilt ber vi för alla dem som såras av klimatförändringarna så att de kan få
smaka den rättvisa som är din vilja.
Vi ber att de ska orka kämpa vidare.
Gud, i din nåd, hör vår bön.

Vi tackar för allt det goda i livet, det goda samhället, vänskap, frihet och skratt.
Låt vår förundran över din skapelse växa, ge oss medkänsla så vi kan möta andras behov, ge oss mod att ta ansvar för det vi kan så att rättvisa får större plats i din värld.
Ge oss klokskap så vi kan välja en livsstil som är bra för klimatet,
och de kommande generationernas behov.
Gud, i din nåd, hör vår bön.

Vi tackar för gemenskap i världen och i kyrkan, tack för tillbedjan och
undervisning, tack för alla och allt som stöder oss när vi vill följa Dig, och för alla
som har varit vår inspiration i det förflutna.
Ge din kyrka ödmjukhet att höra dina ord, mod att arbeta för rätt och försoning,
nåd att dela din fred med jorden, och tron att leva och förkunna de goda nyheterna.
Vi ber om detta i Jesu Kristi namn.
Gud, i din nåd, hör vår bön.
AMEN

Ladda ned gudstjänstmaterialet

NamnStorlekFiltypLadda ner
Alla texter i ett samlat worddokument 122 KB DOCX