Diakonia - Människor som förändrar världen
Deltagarna i utbildningen Förändringsinformatör lär sig grunderna i Diakonias fokusområden och hur Diakonia arbetar med dessa frågor. En annan del i utbildningen är att entusiasmera människor till att engagera sig i globala rättvisefrågor.

Vill du vara med och förändra världen?

Har du ett intresse för globala frågor? Vill du få möjlighet till fördjupning och få verktyg att sprida förändring? Vill du inspirera andra? Då ska du gå Diakonias och Bildas utbildning för Förändringsinformatörer.

2017-06-01

Förändring för världens skull

Förändringsinformatör är en utbildning som arrangeras av Diakonia och Studieförbundet Bilda. Efter utbildningen blir deltagarna diplomerade och utnämnda till Förändringsinformatörer. Under utbildningen ges fördjupning i frågor som berör klimat, mänskliga rättigheter, konflikt och rättvisa, demokrati, ekonomisk och social rättvisa och jämställdhet. Deltagarna erbjuds:

Pedagogiska verktyg i att föreläsa och hålla workshop

Ledarutbildning med ett nytt studiematerial

Redskap för att leda samtal om globala frågor

Vad gör du som Förändringsinformatör?

Efter avslutad kurs leder Förändringsinformatören studiecirklar och håller workshops utifrån studiematerialet Förändring för världens skull. Som Förändringsinformatör blir du en viktig del i Diakonias och Bildas arbete för folkbildning i Sverige.

Du får även ta del av Diakonias djupgående nyhetsbrev, inbjudningar till föreläsningar samt ges möjlighet till fortsättningskurser i ledarskap inom Bilda. Det kommer även finnas möjlighet till studieresor tillsammans med Diakonia och Bilda.

Har du frågor om utbildningen? Eller vill du få tag på en Förändringsinformatör som kan hålla en studiecirkel/workshop på din ort? Då kan du kontakta Studieförbundet Bilda lokalt eller oss på Diakonia!

Vill du gå kursen?