Diakonia - Människor som förändrar världen
Diakonias aktivister drev kampanjen ”ACT now for climate justice” tillsammans med Svenska Kyrkan 2015. Genom en namninsamling ville de sätta press på Svenska politiker att kräva ett ambitiöst och rättvist klimatavtal.

Riktlinjer och blanketter

För att underlätta aktivisters och aktivistledares administrativa arbete har Diakonia tagit fram en rad nyttiga riktlinjer och blanketter, om allt från utlägg till kontaktuppgifter.

Aktivister och ledare

Nedan har vi delat upp dokument och riktlinjer utifrån om man har en roll som aktivistledare eller aktivist. Beskrivningarna om vad skiljer en aktivist och en ledare åt kan du också hitta i listorna nedan.

Utveckling av aktivistgrupperna

En konsult har på uppdrag av Diakonia gjort en utvärdering av aktivistgruppsverksamheten. Utvärderingen baserades på en enkätundersökning som skickades ut till alla aktivister samt djupgående intervjuer om aktivistskapet. Utvärderingen hittar du i dokumentlistan för aktivister nedan.