Diakonia - Människor som förändrar världen
Under Diakonias klimatkampanj Springnotan genomfördes ett gediget pressarbete för att media skulle uppmärksamma Sveriges löften om klimatfinansering till länder i fattigdom. Foto: Gustav Hugosson

Att tänka på i kontakten med media för Diakonias aktivister

För att få så stor genomslagskraft som möjligt är det viktigt att Diakonias aktivister är medvetna om vad som krävs för att få medial uppmärksamhet. På denna sida har vi listat flera tips för ett framgångsrikt pressarbete.

Pressarbete och mediakontakter

Dokumenten på denna sidan är till för aktivistgrupper som vill använda media för att nå ut med de aktioner eller kampanjer som de genomför. Dessa dokument kan ni med fördel titta på i förväg, samt om det behövs kontakta Diakonias pressekreterare för tips och råd. 

Ladda ner dokument för pressarbete