Diakonia - Människor som förändrar världen
Genom att engagera dig i Diakonias arbete blir du en del av en global rörelse som kämpar för rättvisa. Du möter andra med samma intressen och lär dig mer. Du är med och förändrar världen!

Du behövs i Sverige - för världen!

Diakonia arbetar för en rättvis värld där alla människor lever ett liv i värdighet, fred och säkerhet. Vi har verksamhet i Sverige och i ett trettiotal av världens fattigaste länder. Vill du hjälpa oss att göra världen mer rättvis? Engagera dig och var med om att göra skillnad!! 

Idag finns sällan behov av svenska volontärer i fattiga länder. Kompetens, arbetskraft och engagemang finns redan på plats. Däremot behövs det insatser i Sverige, så att vi kan förändra de strukturer och de politiska beslut som skapar och bibehåller fattigdom.

På de här sidorna hittar du förslag på vad du kan göra i din vardag och sätt som du kan engagera dig för rättvisa genom Diakonia. En enda människa (du!?) kan göra stor skillnad för många andra.