Diakonia - Människor som förändrar världen
Gå tillbaka

Varför 1 procent?

De senaste decennierna har vi sett en fantastisk utveckling i värden. Biståndet har bidragit till att över en miljard människor har lyfts ur fattigdom.

Men just nu ökar utmaningarna i världen. Auktoritära krafter hotar demokrati och mänskliga rättigheter. Allt fler människor drabbas av fattigdom och hungern ökar på grund av restriktioner för att minska smittspridning av coronaviruset. Nu är det viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt, det kan rädda liv och minska de negativa effekterna av pandemin.

Behåll 1 procent!

Varje biståndskrona gör skillnad. För att bistånd ska fungera bra är det viktigt att det är långsiktigt och inte ändras för ofta, och därför bör 1-procentsnivån för biståndet behållas. Att ge en procent sänder också en signal till andra länder om att internationellt samarbete är viktigt. I Sverige finns ett stort stöd för att ge en hundradel av vårt lands samlade inkomster i bistånd. Men det finns de som vill ändra på detta. Som vill se en annan politisk riktning där solidaritet inte längre är viktigt. En politik som inte tycker att vi har gemensamt ansvar för världen. Men bland svenska folket ser det inte ut så. Stödet för biståndet är stabilt. I Kantar Sifos undersökning från sommaren 2020 svarade 62 procent att de ville behålla eller öka biståndsnivån.

Hotet mot biståndet

Röster inom politiken börjar höjas för en annan riktning och risken finns att förslag om att sänka biståndet läggs fram. Det skulle innebära att människor hålls kvar i fattigdom, att mänskliga rättigheter begränsas och att demokrati och yttrandefrihet hotas. Det får inte hända!

Diakonia arbetar för att beslutet om att ge 1 procent i bistånd ska stå fast även efter valet 2022. En majoritet av svenskarna är överens om detta. Och vägen dit går via engagerade medborgare som vet att varje röst räknas. Om den så höjs innan valet 2022 eller läggs i valurnan.

Vill du bidra med mer än 1 procent?

Skänk en gåva till Diakonia och hjälp människor att ta sig ur fattigdom och förtryck!

När du lämnat dina uppgifter kommer de att behandlas av Diakonia. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas.