Diakonia - Människor som förändrar världen
Människor flyr

Tusentals rohingyer tvingas fly

Barn och vuxna är i akut behov av mat och rent vatten.

Ge en gåva

Kongo-Kinshasa

Maman Victorine Nkuamusu deltar i ett kvinnoprojekt finansierat av Diakonia.
Nya jordbrukstekniker gör kvinnorna i Mpozo självständiga.
Möt Maman Victorine Nkuamusu

Myanmar/Burma

Saw Neldar har engagerat sig för jämställdhet och försöker medvetandegöra människor.
Saw Neldar får fler män att kämpa för jämställdhet.
Möt Saw Neldar

50 år av förändring