Diakonia - Människor som förändrar världen

Diakonia i Latinamerika

I Latinamerika finns Diakonia i länderna Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay och Peru. Vi bedriver också ett mindre arbete på Kuba.

 • Bolivia

  Diakonias arbete i Bolivia är särskilt inriktat på att stödja kvinnor, urfolk och samhällets mest utstötta grupper. Diakonia i Bolivia
 • Colombia

  Colombia är sargat av över 40 års inre väpnad konflikt. Diakonia och våra samarbetsorganisationer verkar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokratiskt deltagande för att lösa konflikten genom förhandlingar. Diakonia i Colombia
 • Guatemala

  Diakonia har varit verksamt i Guatemala sedan den inre väpnade konflikten blossade upp på 1960-talet. Idag stödjer Diakonia mänskliga rättigheter genom organisationer i det civila samhället. Diakonia i Guatemala
 • Honduras

  För att främja demokrati och lokal utveckling stödjer Diakonia samhällsbaserade organisationer i Honduras som låter befolkningen delta i lokala beslut. Diakonia i Honduras
 • Nicaragua

  I Nicaragua stödjer Diakonia organisationer som arbetar för demokratisering med inriktning på uppbyggnad av civila samhällsinstitutioner, i synnerhet sådana som försöker påverka kommuner och centrala myndigheter. Diakonia i Nicaragua
 • Paraguay

  I Paraguay stöder Diakonia det civila samhällets kamp för mänskliga rättigheter som ett medel för förändring. Vi arbetar på alla samhällsnivåer, med fokus på de mest utsatta sektorerna men också på de områden som anses viktigast strategiskt sett för att åstadkomma positiv förändring. Diakonia i Paraguay
 • Peru

  I Peru arbetar Diakonia främst i södra Anderna. Fattigdomen är utbredd i dessa områden och befolkningen drabbades hårt av våldet under den väpnade konflikten som krävde närmare 7 000 människors liv under 1980- och 1990-talet. Diakonia i Peru